Byggnadsställningarna i den nya planskilda anslutningen i Sköldvik rivs på Borgå motorväg

På Borgå motorväg vid Sköldvik rivs byggnadsställningarna i den planskilda anslutningen denna vecka och den tillfälligt begränsade fordonshöjden blir åter normal. Rivningsarbetet utförs nattetid.

Rivningsarbetet utförs i två faser. Den norra delen rivs natten mellan 13.7 och 14.7 och den södra delen natten mellan 15.7 och 16.7.  Trafiken på den del som rivs dirigeras under rivningsarbetet via den gamla rastplatsens ramper.  Ändringarna har märkts ut med skyltar på området.
 
Efter rivningsarbetet är hastighetsbegränsningen på motorvägen vid byggplatsen 60–100 km/h beroende på arbetsskedena. Fordonshöjden som begränsades på grund av byggnadsställningarna blir åter normal. Byggnadsarbetet fortsätter vid motorvägen och under byggandet kommer trafiken att stoppas för högst åtta minuter utanför rusningstiderna.

Den nya vägförbindelsen till Sköldvik, landsväg 11746, byggs som förbindelseväg från Box i Sibbo till Kullo i Borgå. I norr börjar vägen från landsväg 170 (Nya Borgåvägen) och går norr om Sköldviks industriområde till landsväg 148 (Nestevägen) i Kullo. Byggprojektet är slutfört senast 15.8.2011.

Mera information:
 
Trafikverket
Projektchef Jukka Hietaniemi
tfn  0400 422 251
jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

Huvudentreprenör Skanska Infra Ab
Ansvarig arbetsledare Petri Mälkiä
tfn  020 719 2883
petri.malkia@skanska.fi

Mera information fås också på adressen www.liikennevirasto.fi/kilpilahti

Taggar: