Den nya bron på bangården i Sköldviks industriområde betongeras

Betongeringen av bron på bangården i Sköldviks industriområde sker på tisdag och onsdag nästa vecka, den 5–6.4.2011. Arbetena syns i form av ökad trafik på byggarbetsplatsen, men orsakar inga större störningar i verksamheten på området.

Betongeringen av bron ingår i byggnadsarbetet för den nya vägförbindelsen i Sköldvik. Vägen byggs som förbindelseväg från Box i Sibbo till Kullo i Borgå. I norr börjar vägen från landsväg 170 (Nya Borgåvägen) och går norr om Sköldviks industriområde till landsväg 148 (Nestevägen) i Kullo. Byggprojektet slutförs hösten 2011.

Mer information:
Trafikverket
projektchef Jukka Hietaniemi
tfn 0400 422 251
jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi
Huvudentreprenör Skanska Infra Ab
Ansvarig arbetsledare Petri Mälkiä
tfn 020 719 2883
petri.malkia@skanska.fi

Mer information fås också på adressen www.liikennevirasto.fi/kilpilahti

Taggar:

Prenumerera