Omfattande flyttning av bro i Esboviken

En omfattande flyttning av bron på stamväg 51 i Esboviken pågår. Stålbalksbron med ett däck av armerad betong flyttas 1,4 meter norrut för att skapa mer utrymme åt den nya bron för lokaltrafiken. Broflyttningen innebär inga olägenheter för trafiken.

”Broarbetet i Esboviken har framskridit till en påbörjad flyttning av den gamla bron på stamväg 51. Bron stängdes av redan i juli och trafiken dirigerades om till den nya bron över Esboviken”, säger Jukka Hietaniemi, projektchef på Trafikverket.

”Det handlar om ett omfattande projekt. Bron är en av de största, om inte till och med den största, som flyttas med hjälp av domkraft i Finland. Brons flyttvikt är 2,2 miljoner kilo”, berättar Jukka-Pekka Saikkonen, projektchef på Destia.

Förberedelserna av broflyttningen inleddes för en månad sedan och själva flytten tar omkring två veckor. Flyttningen genomförs med hjälp av hydrauliska domkrafter som lyfter upp bron samtidigt. Bron flyttas horisontellt 1,4 meter norrut med omkring en centimeter i minuten. Flytten kommer under hela tiden att sysselsätta minst 5–6 arbetare och flera dykare.

Arbetena i Esboviken fortsätter under hela hösten

Mellan den gamla bron på stamväg 51 som nu ska flyttas och Gamla Mulby bro fortsätter byggandet av den nya bron för lokaltrafiken. På Gamla Mulby bro måste den ena körfilen tidvis stängas av för en kort tid när byggmaterial lyfts och betongering utförs. Trafiken dirigeras manuellt och arbetet utförs utanför rusningstid.

Förbättringsprojektet på stamväg 51 mellan Kyrkslätt och Stensvik som slutförs hösten 2013 gör trafiken smidigare och säkrare. Stamvägen görs bland annat om till motorväg på en 10,2 kilometer lång sträcka och anslutningstrafiken förbättras.

Mer information:
Jukka Hietaniemi, Trafikverket, projektchef, tfn 0400 422 251, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi
Jukka-Pekka Saikkonen, Destia Oy, projektchef, tfn 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen@destia.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Taggar: