Stensbölevägens underfart tidvis ur bruk under två nätter

Underfarten för gång- och cykeltrafik för Ring I vid Stensböle är stängd under två nätter p.g.a. byggarbeten. Arbetet utförs onsdagen den 22 april fr.o.m. kl. 23.00 och samma tid påföljande onsdag den 29 april. 

Stängningen av underfarten beror på förbättringen av Ring I, där det byggs en ny planskild anslutning vid Stensbölevägen och en parkbro för motionärer. Projektet sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken och gör att trafiken på Ring I blir smidigare. 

Konkret beror stängningen av underfarten på att man då håller på att avlägsna ställningarna och gjutformarna vid underfartens öppningar.

Underfarten är tidvis ur bruk under tiden:

-          22.4.2015 kl. 23:00–23.4.2015 kl. 6:00

-          29.4.2015 kl. 23:00–30.4.2015 kl. 6:00

Ytterligare information om byggprojektet:
www.liikennevirasto.fi/kivikontie
www.facebook.com/kivikontie

Arbetschef Matti Rekilä, Kreate, p. 040 532 2171, matti.rekila@kms.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar