Avbrott i telekommunikationen kostar privata företag hundratusentals kronor?

Avbrott i telekommunikationen kostar privata företag hundratusentals kronor? Liko AB i Alvik utanför Luleå är ett av de företag som drabbats ekonomiskt av den senare tidens bristande drifthållning på telekommunikationsnätet. Under oktober hade företaget två längre avbrott och tidigare under året var kommunikationerna upprepade gånger avbrutna, upp till flera dygn i sträck. - Varje avbrott i kommunikationerna är givetvis kostsamt för oss, trots väl fungerande interna rutiner vid driftstörningar. Men exakt hur mycket det kostar oss är mycket svårt att räkna ut, säger Hardy Brännström, VD för Liko AB. Som en direkt kostnad ser Liko att den omedelbara orderingången minskar när deras orderpersonal inte har fungerande telefon, fax eller e-post. Och de toppar som uppstår när telefonnätet slutligen återkommer innebär att företaget inte kan ge sina kunder tillfredsställande service. - Ibland verkar det som om varje gång någon ska gräva ett dike så försvinner vår telefon- och datakommunikation, säger Hardy Brännström. Det måste ju finnas ritningar för att kunna förhindra sådant. Företaget anser att det är mycket irriterande av varken få meddelande eller någon slags förklaring från nätägare eller operatörer när avbrotten inträffar. Upprepade försök från Liko att få tag på någon ansvarig hos Telia eller Skanova har misslyckats. För ett internationellt företag som Liko är det helt nödvändigt att regelbundet kunna hålla kontakt med sina kunder runt om i världen. Det kan man inte utan fullt fungerande telekommunikationer. - Om vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet ute på landsbygden i Alvik krävs det bättring på kommunikationsfronten. Trots senaste tidens omsättningsrekord ställer man sig ju givetvis frågan hur pass mycket högre resultatet skulle vara utan dessa avbrott, avslutar Hardy Brännström. För ytterligare information, kontakta: Hardy Brännström, VD Liko AB, 0920-24 47 25 alt. 070-628 10 22 Besök gärna också vår webbplats www.liko.se eller vårt presscenter, http://www.liko.se/press, för mer information om oss och våra produkter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar