Liko först med certifierade personlyftar

Liko först med certifierade personlyftar Likos mobillyftar Golvo och Uno är sedan i maj de två första personlyftarna på marknaden som klarat den nya NF-certifieringen. NF är det största certifieringssystemet för produkter i Frankrike och Liko är det första företaget att få sina produkter godkända enligt de nya normerna för personlyftar. Vid testerna undersöks personlyftens egenskaper noggrant för att säkerställa att det inte finns någon skaderisk för användare av utrustningen. Bland annat kontrolleras att lyften uppfyller en rad kriterier inom mekanisk och elektrisk säkerhet, elektromagnetisk strålning, ljudnivå samt att den är ergonomiskt utformad för användaren. NF-certifieringen garanterar: · att produkten visat duglighet på den europeiska marknaden. · att produkten garanterar en optimal säkerhet för de tre huvudfunktionerna: lyft, överflyttning och förflyttning av brukare. · att personlyften har förstärkt säkerhet. · att produkten är konstruerad efter den senaste teknologin inom området. · att lyften har rätt pris direkt. · att produkten håller en hög och jämn kvalitet. För mer information om NF-certifieringen, kontakta: LNE - Service Certification et Conformité Technique 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris cedex 15 Frankrike Liko är specialist på lyft och överflyttningar av rörelsehindrade människor. I mer än 20 år har vi med stor framgång utvecklat och tillverkat funktionella hjälpmedel som är säkra och lätta att använda; mobila och stationära personlyftar, lyftselar samt tillbehör. Vår specialisering gör att vi har goda möjligheter att alltid ligga steget före. Vi samlar all erfarenhet och kunskap för att sedan använda den när vi utvecklar nya produkter och metoder. Liko är ett svenskt företag som är marknadsledande i Norden och finns representerat med egna företag och återförsäljare i över tjugo länder. Liko är kvalitetscertifierat enligt ISO 9002 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar