Liko öppnar Lyftcenter i Lund - Hjälpmedelsservice blir privat

Liko öppnar Lyftcenter i Lund Hjälpmedelsservice blir privat Elva kommuner i sydvästra Skåne skrev från den 1 juni över hjälpmedelsverksamheten för rörelsehindrade från region Skåne till privata företag. Liko ansvarar för försäljning och service av lyfthjälpmedel. Lunds kommun samt kommunerna Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Vellinge, Svedala, Burlöv och Trelleborg berörs av avtalet. För Likos del blir det 22 avtal som ska tecknas, två för respektive kommun: 1. Utprovning, försäljning, service och besiktning av lyfthjälpmedel till enskilt boende, dvs. vårdtagare och brukare i hemmet. Detta innebär ett totalkoncept som innefattar utprovning, leverans, hämtning, årlig besiktning, rekonditionering och lagerhållning. Idag finns ca 500 personlyftar i de kommuner som avtalet berör och Liko kommer, förutom service och besiktning av befintliga lyftar, även att ansvara för att produktsortimentet förnyas. I praktiken innebär detta att Liko kommer att fungera som en hjälpmedelscentral med ansvar för lyfthjälpmedel i regionen. 2. Utprovning och försäljning av lyfthjälpmedel till särskilt boende, dvs. vårdtagare och brukare vid olika former av vårdinrättningar. Kommunerna i regionen har sedan tidigare sagt upp avtalet med hjälpmedelscentralen för att i stället samarbeta med privata partners när det gäller tyngre hjälpmedel. Det nya avtalet löper under tre år med möjlighet till max två års förlängning, ett år i taget. För Likos del innebär detta en nyanställd servicetekniker placerad i regionen. På Liko Lyftcenter i Lund finns en permanent utställningslokal för Likos produkter. Kontakta Likos representant i Lund, Majvi Hellström, tel 046-37 39 67 för mer information. Detta är Likos andra lyftcenter i landet. För drygt ett år sedan tog Liko hem ett liknande avtal i Uppsala där fem kommuner samarbetar. Liko är specialist på lyft och överflyttningar av rörelsehindrade människor. I mer än 20 år har vi med stor framgång utvecklat och tillverkat funktionella hjälpmedel som är säkra och lätta att använda; mobila och stationära personlyftar, lyftselar samt tillbehör. Vår specialisering gör att vi har goda möjligheter att alltid ligga steget före. Vi samlar all erfarenhet och kunskap för att sedan använda den när vi utvecklar nya produkter och metoder. Liko är ett svenskt företag som är marknadsledande i Norden och finns representerat med egna företag och återförsäljare i över tjugo länder. Liko är kvalitetscertifierat enligt ISO 9002 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00600/wkr0002.pdf

Dokument & länkar