Världens första benbyggande behandling hjälper svårt bensköra

Världens första benbyggande behandling hjälper svårt bensköra Nu introduceras Forsteo i Sverige - en helt ny typ behandling mot benskörhet som aktivt bygger nytt ben och får sjukdomen att gå tillbaka. Det gör Forsteo unikt i jämförelse med dagens behandling, vilken endast stoppar bennedbrytningen men inte återskapar förlorat ben. För första gången kan kvinnor som lider av svår benskörhet få hjälp med att stimulera återuppbyggnaden av skelettet. - Det nya benbyggande läkemedlet är ett välkommet tillskott till dagens benbevarande behandlingsalternativ. Behandlingen möjliggör en effektiv hjälp till svårt bensköra kvinnor, vilka har en starkt försämrad livskvalitet i form av frakturer, kronisk smärta, social isolering och en för tidig död. Med Forsteo kan dessa kvinnor slippa vara bundna till hemmet och få tillbaka sin livskvalitet, säger överläkare Ewa Waern, osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Benskörhet är en av våra stora folksjukdomar och över en halv miljon kvinnor i Sverige är drabbade. Dagens behandling är benbevarande och har endast kunnat stoppa det bennedbrytande sjukdomsförloppet. Benbevarande behandling räcker inte för svårt sjuka som är i behov av att skelettet snabbt återuppbyggs. Ökad livskvalitet för svårt bensköra Därför introduceras nu läkemedlet Forsteo, en helt ny typ av benbyggande behandling för kvinnor med svår benskörhet och hög frakturrisk. Behandlingen bygger aktivt nytt ben och återuppbygger skelettet. Det innebär att sjukdomen kan gå tillbaka, vilket är helt unikt jämfört med dagens benbevarande behandling. WHO har därför placerat behandlingen i en egen läkemedelsklass. Med den nya behandlingen kan man för första gången effektivt hjälpa kvinnor med svår benskörhet tillbaka till ett mer aktivt liv med bättre livskvalitet. Minskad frakturrisk flera år efter avslutad behandling Läkemedlets aktiva substans heter teriparatid och är en syntetisk version av det kroppsegna parathormonet. Teriparatid stimulerar skelettet så att det aktivt bygger nytt ben. Behandlingen ökar snabbt bentätheten (BMD) i jämförelse med dagens behandling där det kan ta ett par år att uppnå samma bentäthetsökning1. Även tjockleken och kvaliteten på benet ökar, vilket gör skelettet starkt och minskar risken för frakturer2. Risken att drabbas av medelsvåra eller svåra kotfrakturer minskar med 90 % och risken att drabbas av frakturer på annat ställe i kroppen minskar med 53 %, redan inom 18 månader3. Till skillnad från dagens benbevarande behandling har Forsteo dessutom visat sig ha en fortsatt minskad frakturrisk flera år efter avslutad behandling4. Läkemedlet tas en gång om dagen genom en i förväg ifylld injektionspenna, liknande den diabetikern använder. Behandlingen pågår i 18 månader. Kontaktpersoner Ewa Waern, överläkare på Geriatriska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Tel: 031-343 67 86 John Ahlmark, informationschef, Eli Lilly Sweden AB, Tel: 08-737 88 21, mobil: 070-609 88 21 Besök gärna vårt pressrum på www.lilly.se för ytterligare information Referenser: 1) Data on File, Eli Lilly 2) Eriksen et al, Arhritis Rheum.2002;46 (9) s 584, Zanchetta et al, Bone 2001;28 (5) s 66 3) Neer et al, N.Engl. J of Med, vol 344, no. 19, May 2001 4) Follow Up Study: Linsdsay, Scheele et al; Endo Soc 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031104BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031104BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar