Limt AB gör genombrott inom nytt marknadsområde - informationslämnare

Limt AB gör genombrott inom nytt marknadsområde - informationslämnare TV-mediaföretaget Limt AB har erhållit en order till ett värde av 1,2 MSEK. från InfoVital AS i Norge, som är specialiserad på sjukhus och patientinformation. Den första installationen, i slutet av 1999 kommer att omfatta ett centralt driftcenter och 20 Limt Video Servers. Ordern är den första inom ett nytt marknadsområde kallat "Informationslämnare", och har utvärderats av två utvalda sjukhus i Norge. InfoVital planerar därefter en fortsatt expansion i Norge och Storbritannien under nästa år. För sjukhus bygger InfoVital, med Limts teknik, upp interna TV-kanaler där patienter och sjukhuspersonal kan informeras och utbildas inför t.ex. kommande behandling. Området "Informationslämnare" vänder sig till stora företag, detaljhandel, hälsovård och andra allmänna och privata inrättningar där man ser ett ökat värde att använda film och audio för information, utbildning eller presentationer. Kvaliteten och profileringen hur t.ex ett företag presenterar information eller produkter kan öka i och med införandet av rörliga bilder och ljud som bygger på en video server lösning. Området förväntas växa kraftigt i framtiden i och med att bredband blir mer tillgängligt, samtidigt som Video server lösningar med programinnehåll kan erbjudas av systemintegratörer såsom InfoVital. Tillsammans med Limts redan befintliga system för infogning av lokal TV-reklam och TV-automation breddas marknaden för företagets produkter ytterligare genom detta genombrott. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. InfoVital i korthet InfoVital utvecklar programinnehåll för hälsovården som är anpassat till patienters och vårdpersonalens behov av information. Filmer och programinnehåll visas på en TV-monitor och uppdateras lokalt med hjälp av bredband satellit kommunikation. InfoVital tillhandahåller till sjukhus i Norge och Storbritannien ett totalpaket som består av betal-TV apparater vid varje säng med ett informationsutbud anpassat efter patienten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Eirik Rasmussen, Försäljningschef, Limt AB, Stockholm Tel: 08 - 562 110 00 Kaj Björkman, Verkställande Direktör, Limt AB, Stockholm Tel: 08 - 562 110 00 Tor Karlsen, Daglig leder, InfoVital AS, Stavanger Tel: +47 51 87 46 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00610/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar