Limt AB säljer Information Provider system till Norge

Limt AB säljer Information Provider system till Norge TV-mediaföretaget Limt AB har idag erhållit en andra order avseende ett system inom området "Information Provider", från InfoVital AS i Norge, som är specialiserad på sjukhus och patientinformation. Information Provider segmentet avser digital video som med Limt system och digitala servers distibueras i ett privat nätverk. Ordervärdet uppgår till 900 000 SEK och är en förlängning av det ramavtal som gjordes i november 1999, och avser Limts Long Format Play out System. Installationer kommer att göras på 5 sjukhus i Storbritannien. InfoVital bygger med Limts teknik upp interna TV-kanaler på sjukhus, där patienter och sjukhuspersonal kan informeras och utbildas inför t.ex. kommande behandling. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. InfoVital i korthet InfoVital utvecklar programinnehåll för hälsovården som är anpassat till patienters och vårdpersonalens behov av information. Filmer och programinnehåll visas på en TV-monitor och uppdateras lokalt med hjälp av bredband satellit kommunikation. InfoVital tillhandahåller till sjukhus i Norge och Storbritannien ett totalpaket som består av TV-apparater vid varje säng med ett informationsutbud anpassat efter patienten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Eirik Rasmussen, Försäljningschef, Limt AB, Stockholm Tel: 08 - 562 110 00 Kaj Björkman, Verkställande Direktör, Limt AB, Stockholm Tel: 08 - 562 110 00 Tor Karlsen, Daglig leder, InfoVital AS, Stavanger Tel: +47 51 87 46 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar