Limt förstärker ytterligare sin position på den Koreanska marknaden för lokal infogning av TV-reklam

Limt förstärker ytterligare sin position på den Koreanska marknaden för lokal infogning av TV-reklam Limt AB´s dotterbolag i USA, Limt Inc.´s framgångar på den Koreanska marknaden fortsätter. Limt Inc. tillkännager idag ännu en order i Korea avseende Limts egna digitala enkanals videoserver-system DMM, för lokal infogning av TV-reklam. Ordern som är den 13:e under det senaste året, innebär att Limt totalt kommer att ha gjort 58 installationer i Korea. Detta stärker ytterligare Limts redan etablerade position på den Koreanska marknaden för lokal TV- reklam, och därmed kan Limt, tillsammans med sin partner JW Systems, fortsätta dominera den Koreanska marknaden. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör Limt AB, Stockholm, Sverige Tel: 08-562 110 00 Michael Watson, Verkställande Direktör, Limt Inc., El Cajon, USA Tel +1 619 596 8968 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00040/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar