Limt och MTV Produktion lanserar Företags-TV

Limt och MTV Produktion lanserar "Företags-TV" De svenska mediaföretagen Limt och MTV har idag träffat ett samarbetsavtal för att utveckla en tjänst för "Företags-TV", baserad på teknologi från Limt kopplad med innehåll producerat av MTV. Företags-TV vänder sig inledningsvis till företag i Sverige, och på sikt även i övriga Skandinavien. Affärsidén bygger på att erbjuda en färdigpaketerad tjänst till företag i Skandinavien som ser möjligheterna att med video av TV-kvalitét öka sin konkurrenskraft och kompetens. Tjänsten innefattar produktion, distribution, administration av videomaterial samt tillhörande tekniklösning distribuerade ut på lokala videoservrar. Limt och MTV avser erbjuda företagen distribuerad video på företagens egna intranet likväl ut mot internet, med varierande bandbredd. MTV kommer att producera videoinslag, exempelvis kvartals- rapporter, utbildning, presentationer etc, material som ett företag kan tänkas behöva för att öka sin profilering och i en snabbväxande ekonomi kunna informera och motivera personal i geografiskt utspridda organisationer. Limt kommer att med erfarenhet och systemlösningar från TV-industrin tillhandahålla egna mjukvarulösningar och digitala videoservers som krävs för att kunna erbjuda en central distribution, kontroll och drift av video innehåll till flera utspridda platser och där möjliggöra uppspelning av materialet. Företagen kommer att under innevarande år erbjuda lösningar inom området Företags-TV. Både Limt och MTV förutspår en snabb tillväxt inom detta segment, där företagens nästa generation av web-baserad information kommer att förstärkas med video och audio. Genom den existerande bandbredd som finns i ett företags lokala nätverk kommer full MPEG2 TV kvalitet att kunna distribueras med hjälp av satelitkommunikation. Baserat på tillgänglig bandbredd kommer video även distribueras externt ut på Intranet. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör, Limt AB, Stockholm Tel: 08 - 562 110 00 Olle Langenius, Verkställande Direktör, MTV Produktion AB, Jonsered Tel: 031 - 721 2100 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar