Limt's nyemission fulltecknad

Limt´s nyemission fulltecknad Mediaföretaget Limt har under november genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen som blev fulltecknad, tillför bolaget ca 64,4 miljoner kronor. Nyemissionen kommer i huvudsak att användas till att genomföra kommande marknads- och produktsatsningar, samt stärka upp bolagets finanser. Teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till ca 99,2% eller 63.9 miljoner kronor av totala emissionsbeloppet. Övriga aktier, för ett emissionsbelopp om 0.5 miljoner kronor, tecknades utan företrädesrätt. Limt handlas via D. Carnegie AB och är inofficiellt noterat. Bolaget har ca 1000 aktieägare. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kaj Björkman, Verkställande direktör, Limt AB, Stockholm Björn Bengtsson , Finanschef, Limt AB, Stockholm Tel: 08 - 562 110 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar