Riktad nyemission i Limt om 30 MSEK

Riktad nyemission i Limt om 30 MSEK Limt tillförs 30 MSEK genom en riktad nyemission till bland annat hedgefonden Zenit, Catella samt Servisen. Nyemissionen omfattar 2.500.000 aktier till emissionskursen 12 kronor. Emissionskursen har fastställs utifrån marknadskursen den 10 mars 2000. Bolagets VD Kaj Björkman säger i en kommentar till emissionen: "Framväxandet av en infrastuktur med bredband, kopplat med Internet/Intranet, öppnar upp möjligeter att distribuera video, audio och annan media på ett annat sätt än tidigare. Limt har följt utvecklingen och ser möjligheter att med bolagets nuvarande kunskap och befintliga tekniska lösningar vidareutveckla lösningar för denna nya marknad. Den nu genomförda nyemissionen möjliggör för Limt att vid sidan av sin befintliga verksamhet inom områdena TV-Automation och Lokal TV-reklam intensifiera utvecklingen mot nya interaktiva medialösningar." Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter nyemissionen till 26.643.700. Emissionen medför en utspädning - före utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram och före full konvertering av utgivna konvertibla skuldebrev - motsvarande cirka 9,4 procent i Limt. Bolagets rådgivare i denna emission har varit Nordiska Fondkommission. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör, Limt AB, Stockholm Björn Bengtsson, Koncernekonomi chef, Limt AB, Stockholm Tel: 08 - 562 110 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar