TV-Mediaföretaget Limt erhåller två nya order från den Koreanska kabelmarknaden

TV-Mediaföretaget Limt erhåller två nya order från den Koreanska kabelmarknaden Limt ABs dotterbolag i USA, Limt Inc. har fått sin sjunde och åttonde order i år avseende sin produkt DMM - Limts digitala enkanals-videoserver. Det totala ordervärdet är ca 1 miljon kronor. De Koreanska kabeloperatörerna Saeronet Cable TV Network och Cheju Cable TV Network kommer före slutet av 1999 att installera ett 8-kanals respektive ett 6-kanals DMM system. Systemen består av Limts centrala styr och kontrollsystem samt DMM - vidoeservers för fjärrstyrd infogning av TV-reklam. Limt har nu ca 90% av marknadsandel på den Koreanska marknaden för lokal TV- reklam. Framgången har möjliggjorts genom att ebjuda lokalt kundstöd, genom sin partner JW Systems, samt den ökande populariteten och pålitligheten av Limt´s DMMs digitala enkanals-videoservers. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör LIMT AB, Stockholm, Sverige Tel: 08-562 110 00 Michael Watson, VD Limt Inc., El Cajon, USA Tel +1 619 596 8968 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar