AB Lindex bolagsstämmokommuniké

KOMMUNIKÉ FRÅN AB LINDEX BOLAGSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2000 Utdelning Bolagsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till 4:00 (3:50) kr per aktie. Styrelse och revisorer Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter utökades från sex till sju. Ordinarie ledamöterna Birgitta Johansson-Hedberg, Gerard H De Geer, Hans Johansson, Tommy Persson och Svein Ribe-Anderssen omvaldes. Marie Ehrling, Senior Vice President Station Services Division, SAS och Erik Stensrud, VD och koncernchef, Helly Hansen ASA, Norge nyvaldes som ordinarie ledamöter. Mats Jansson hade undanbett sig omval. Det antecknades att arbetstagarna i bolaget till ordinarie styrelseledamöter - enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda - utsett Karin Larsson och Rigmor Lindbäck för HAF med Alice Eriksson, HAF och Rune Lindstrand, HTF, som suppleanter. Till revisorer omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Nomineringskommitté Nomineringskommitténs ledamöter Birgitta Johansson-Hedberg och Ola Uhre omvaldes samt Ramsay Brufer, SPP och Björn Lind, S-E-Bankens Allemansfonder AB nyvaldes. Kommitténs uppgift är att lämna förslag till val av och arvode till bolagets styrelse vid nästkommande ordinarie bolagsstämma. Nytt incitamentsprogram Vid bolagsstämman informerades om att ett nytt incitamentsprogram för ledande befattnings-havare i Lindexkoncernen avses implementeras fr o m verksamhetsåret 2000/2001, när nuvarande incitamentsprogram med syntetiska optioner löpt ut. Konstituerande styrelsemöte Vid det konstituerande styrelsemötet, som avhölls efter bolagsstämman, omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg till styrelsens ordförande. Alingsås den 19 januari 2000 Styrelsen AB Lindex Verkställande direktörens tal vid stämman återfinns på Lindex hemsida www.lindex.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modevarumärken med cirka 475 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex plagg kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% till år 2020. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar