Information från Lindex med anledning av Stockmanns erbjudandehandling

Med anledning av dels att Stockmanns villkor beträffande registrering av Lindex varumärke i Ryssland uppfyllts, dels att Stockmanns erbjudandehandling nu färdigställts, lämnar Lindex följande information:

Lindex styrelse har med anledning av budet från Stockmann beslutat att senarelägga företagets årsstämma till den 20 februari 2008, kl 16.00, i Göteborg.

Med avsikt att inte försvåra fullföljandet av erbjudandet från Stockmann har Lindex åtagit sig att rådgöra med Stockmann avseende genomförandet av den omkapitalisering som offentliggjordes den 3 september 2007. Styrelsen i Lindex kommer inte att fullfölja omkapitaliseringen, om erbjudandet till aktieägarna i Lindex fullföljs.

Lindex styrelse har, i enlighet med reglerna rörande offentliga uppköpserbjudanden, utarbetat bifogade fullständiga rekommendation till aktieägarna vilken kommer att återges i Stockmanns erbjudandehandling. Den fullständiga rekommendationen innebär ingen ändring i förhållande till vad som tidigare meddelats, utan har endast anpassats till vad som gäller för införande i erbjudandehandlingen.

AB Lindex
Styrelsen

Bilaga till detta pressmeddelande: Uttalande från styrelsen i AB Lindex (publ) med anledning av uppköpserbjudandet från Stockmann Oyj Abp avseende aktierna i AB Lindex (publ)

För ytterligare information:
Conny Karlsson, styrelseordförande AB Lindex,
0705 - 21 19 18

Lindex affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien är Lindex en av norra Europas ledande modekedjor. Ytterligare information finns på www.lindex.com.

Taggar:

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med cirka 490 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex totala sortiment kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% år 2020. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera