Lindex agerar för jämställdhet i leverantörskedjan genom att lansera ”WE Women by Lindex”

Under sommaren lanserar Lindex ”WE Women by Lindex” för att agera för jämställdhet i leverantörskedjan och skapa mer jämställda och inkluderande arbetsplatser. Projektet är en del av Lindex ambition att förbättra livet för kvinnorna i modeföretagets globala leverantörskedja. 

Genom ”WE Women by Lindex” kommer Lindex arbeta för att integrera jämställdhetsfrågor i leverantörers ledningssystem. Leverantörerna kommer att få utbildning och det stöd som behövs för att planera, utföra, bevaka och utvärdera sin verksamhet från ett jämställdhetsperspektiv. Leverantörernas arbete kring jämställdhet kommer att vara en aspekt som inkluderas i Lindex utvärdering av sina leverantörer. 

“Kvinnan är central för vår verksamhet på Lindex. Majoriteten av de textilarbetare som gör våra kläder är kvinnor och det är viktigt för oss att göra vad vi kan för att förbättra deras liv. I många år har vi jobbat för att driva förändring i vår leverantörskedja genom utbildning och utifrån arbetarnas engagemang. Nu kommer vi även att arbeta uppifrån för att förändra fabrikers ledarskap till att bli mer inkluderande för kvinnor och ha en ökad medvetenhet om jämställdhetsproblem”, säger Anna-Karin Dahlberg, Production Sustainability Manager på Lindex.

”WE Women by Lindex” är ett treårigt projekt som utvecklats genom ett partnerskap mellan Lindex och GIZ samt i samarbete med BSR och lokala NGO. Projektet startar med 33 stycken av Lindex leverantörer i Bangladesh, samt 10 leverantörer som Lindex inte arbetar med för att sprida konceptet inom branschen i Bangladesh. De leverantörer som är en del av projektet har ungefär 82 000 anställda sammanlagt, varav mer än 50 procent är kvinnor. Ambitionen är att skala upp projektet till hela Lindex leverantörskedja i framtiden.

Om BSR: BSR är en global ideell organisation som utvecklar hållbara affärsstrategier och lösningar genom konsulttjänster, forskning och sektorsövergripande samarbete. BSR är grundaren av HERproject, ett samarbetsinitiativ som strävar efter att stärka låginkomst-kvinnor som arbetar i globala leverantörskedjor.

Om GIZ: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH är ett federalt företag med världsomspännande verksamhet inom internationellt samarbete för hållbar utveckling. Utvecklingspartnerskapet genomförs av GIZ under programmet develoPPP.de på uppdrag av German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 50 60
E-mail: press@lindex.com

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med cirka 475 butiker på 16 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex totala sortiment kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% år 2020. 'We Make Fashion Feel Good’ är Lindex kommunikationskoncept som tydligt beskriver vad Lindex gör och står för. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Taggar:

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med cirka 490 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för modeintresserade kvinnor. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar