Lindex bokslutsrapport 1 september 2006-31 augusti 2007

Helåret september-augusti 2006/2007
• Lindexkoncernens försäljning, exklusive den nu avvecklade tyska verksamheten, ökade med 3,1 procent till 5 084 (4 932) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker, exklusive den tyska verksamheten och valutakurspåverkan, ökade med 1,8 procent. Inklusive den tyska verksamheten ökade den totala försäljningen med 1,2 procent till 5 275 (5 212) Mkr.
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 (11,5) procent och bruttomarginalen uppgick till 59,2 (59,0) procent.
• EBITA-resultatet, exklusive den avvecklade tyska verksamheten, uppgick till 608 (627) Mkr. Detta motsvarar en EBITA-marginal på 12,0 procent.
• Resultatet efter skatt, inklusive den tyska verksamheten, uppgick till 303 (504) Mkr, motsvarande 4,40 (7,30) kr per aktie.

Fjärde kvartalet 2006/2007 (1 juni 2007–31 augusti 2007)
• Lindexkoncernens försäljning, exklusive den nu avvecklade tyska verksamheten, ökade totalt med 9,9 procent till 1 369 (1 247) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker, exklusive den tyska verksamheten, ökade med 6,8 procent och exklusive valutakurspåverkan med 8,4 procent. Inklusive den tyska verksamheten ökade den totala försäljningen med 6,4 procent till 1 393 (1 309) Mkr.
• Rörelsemarginalen uppgick till 13,1 (11,0) procent och bruttomarginalen uppgick till 57,5 (56,1) procent.
• EBITA-resultatet, exklusive den tyska verksamheten, uppgick till 204 Mkr. Detta motsvarar en EBITA-marginal på 14,9 procent. Inklusive den tyska verksamheten ökade EBITA-resultatet till 183 (144) Mkr, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 13,1 (11,0) procent.
• Resultatet efter finansiella poster, inklusive den tyska verksamheten, ökade med 25 procent och uppgick till 180 (144) Mkr.
• Resultatet efter skatt ökade till 123 (104) Mkr, motsvarande 1,80 (1,50) kr per aktie.
• Den tyska verksamheten avvecklades i sin helhet under kvartalet. Den totala kostnaden för avvecklingen uppgick till 91 Mkr, varav 1 Mkr belastar kvartalet. 90 Mkr reserverades redan under det andra kvartalet.
• Rörelseförlusten i den tyska verksamheten uppgick till 20 Mkr.

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med cirka 490 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex totala sortiment kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% år 2020. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar