Lindex styrelse säger ja till bud på 116 kronor per aktie från Stockmann

Styrelsen för AB Lindex har den 30 september 2007 mottagit ett bud på företaget från den finländska varuhuskedjan Stockmann Oyj Apb. Budet är på SEK 116 kronor kontant för varje aktie i Lindex. Styrelsen har beslutat att rekommendera aktieägarna att godta erbjudandet från Stockmann.

Vid en prövning av budet har styrelsen funnit att det är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen stödjer sig bland annat på en s.k. fairness opinion från Handelsbanken Capital Markets.

Styrelsen bedömer vidare att Stockmann aktivt kan förväntas bidra till att Lindex kan utvecklas och växa enligt den strategi som styrelsen fastslagit.

”Stockmanns bud har en acceptabel nivå för ägarna och ger en rimlig ersättning för det arbete som har genomförts under de senaste åren med att förbättra tillväxt och marginaler, dessutom ser vi att Stockmann kan bidra med erfarenhet och kunskap för att snabba på vår expansion i Öst- och Centraleuropa”, säger Conny Karlsson styrelseordförande i AB Lindex.

En extra bolagsstämma i AB Lindex den 26 september 2007 godkände styrelsens förslag till en rekapitalisering av Lindex, innebärande bland annat att aktieägarna skulle erhålla SEK 44 kronor kontant per aktie. Rekapitaliseringsprocessen kommer att hanteras i samråd med Stockmann och på ett sätt som inte försvårar dess bud. Skulle budet från Stockmann vinna acceptans bland aktieägarna kommer styrelsen att avbryta rekapitaliseringsprocessen.

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande om att förvärva eller sälja aktier eller andra finansiella instrument utgivna av AB Lindex eller Lindex Holding AB. Pressmeddelandet skall inte sändas till eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan, eller Sydafrika med post eller annat kommunikationsmedel, på börs eller handelsplats, eller spridas där på annat sätt (t. ex. med fax, e-mail, telex, telefon eller internet). Envar som får detta pressmeddelande skall iaktta dessa restriktioner och skall inte, annat än i vissa undantagsfall, distribuera, vidarebefordra eller översända pressmeddelandet i, till eller från ovan angivna länder.

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med cirka 490 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex totala sortiment kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% år 2020. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera