Ny logistikanläggning för AB Lindex invigs hos Schenker-BTL den 31 januari 2000.

Ny logistikanläggning för AB Lindex invigs hos Schenker-BTL den 31 januari 2000. Lindex tar ytterligare ett steg för att förfina sin logistikhantering och bättre kunna möta variationer i efterfrågan på varor i olika delar av butiksnätet. Koncernen har hittills inte utnyttjat något centrallager utan alla varor har transporterats direkt från leverantör till butik. Transporterna till Lindex butiker i Norden och i Tyskland handhas av transport- och logistikföretaget Schenker-BTL via dess distributionscenter i Göteborg. Efter att Lindex under något år har studerat möjligheterna till och konsekvenserna av att förfina logistikhanteringen ytterligare inrättar Lindex nu ett mindre lagerutrymme hos Schenker-BTL med två funktioner, dels ett topplager, dels ett servicelager. Topplagret inrättas för modevaror: 25 - 30 procent av plaggen distribueras inte direkt till butik utan stannar kvar hos Schenker-BTL under 2 - 3 veckor. Därefter får de butiker som snabbt säljer slut på enskilda varor påfyllning från topplagret. De flesta europeiska leverantörer av basvaror håller lager för Lindex räkning. För de leverantörer som inte har denna möjlighet eller då ledtiden för snabb påfyllnad är för lång inrättas ett servicelager. Genom leveranser från detta lager kan Lindex se till att hyllorna alltid är fyllda och möjligheterna till ökad försäljning tillvaratas. Hanteringen av topp- och servicelagren sker i en sorteringsanläggning för automatisk fördelning av plagg till butikerna. Den har installerats i distributionscentret hos Schenker-BTL. Den totala investeringen för sorteringsanläggningen inklusive ett avancerat IT-stöd uppgår till cirka 50 miljoner kronor. Den investeringen står Schenker-BTL för. AB Lindex och Schenker-BTL har upprättat ett 5-årigt avtal som reglerar priser på de hanterade varuvolymerna. Den nya logistikanläggningen i distributionscentret i Göteborg medför att de hanterade varuflödena per dag kan öka 4 gånger, från nuvarande manuella hantering om cirka 10.000 till cirka 40.000 sorteringsenheter per dag. Sorteringsanläggningen är en av de mest avancerade i Europa och kommer att vara i drift från och med invigningen måndagen den 31 januari 2000. Den automatiska sorteringsbanan är 400 meter lång och har 350 butiksnedkast. Anläggningen kan vid behov byggas ut ytterligare. - Den förfinade logistiklösningen och den nya sorteringsanläggningen kommer tillsammans att öka flexibiliteten och precisionen i Lindex varuflöde till våra butiker i Norden och i Tyskland. Detta kommer att leda till en förbättrad lönsamhet genom ökad försäljningstakt och minskade prisrabatteringar, säger AB Lindex VD och koncernchef Hans Johansson. För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Hans Johansson, Verkställande Direktör Telefon: 0322 - 777 02 Leif Larsson, Vice Verkställande Direktör Telefon: 0322 - 777 34 Håkan Åkerström, Direktör Logistik Telefon: 0322 - 776 25 Per-Olof Holmberg, Chef för Tender Management, Schenker BTL Telefon 031-703 82 75 Lindex är en butikskedja med 296 butiker på den nordiska marknaden och 17 butiker i Tyskland. Koncernens produktområden är damkonfektion, damunderkläder, barnkläder och Lindex Care - kosmetik och kroppsvårdsprodukter. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modevarumärken med cirka 475 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex plagg kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% till år 2020. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar