Stark höstförsäljning och förbättrad lönsamhet för Lindex

Stark höstförsäljning och förbättrad lönsamhet för Lindex Lindex försäljning under verksamhetsårets första kvartal var god och resultatet förstärktes snabbare än beräknat tack vare ett framgångsrikt åtgärdprogram. Lindex fortsatte under perioden att ta marknadsandelar på konfektionsmarknader med relativt svag tillväxt. Arbetet med det tidigare presenterade åtgärdprogrammet fortsatte under kvartalet med speciell fokus på kassaflöde, lagernivå och bruttovinst. Åtgärdsprogrammet har även inneburit en successiv anpassning av kostnader och inköpsvolymer till den förändrade marknadssituationen. Effekterna av de genomförda åtgärderna har givit betydande bruttomarginalför-stärkningar och därmed en snabbare resultatväxt än vad som tidigare förutsatts. Resultatet före skatt för första kvartalet förväntas uppgå till cirka 100 Mkr. Resultatet i sin helhet kommer att rapporteras den 17:e januari 2002, i samband med AB Lindex bolagsstämma i Alingsås. Julhandeln i nivå med föregående år Försäljningen under december månad utvecklades väl och motsvarar föregående års försäljning. Den positiva försäljningsutvecklingen var särskilt tydlig inom produktområdet damunderkläder. Besked om Twilfit väntas senast 25 januari Beträffande förvärvet av Twilfit har konkurrensverket meddelat att beslut om fördjupad undersökning eller om att lämna förvärvet utan åtgärd skall fattas senast den 25 januari 2002. För ytterligare information, kontakta: Peter Andersson, Ekonomi & Finans Direktör mobil+46(0)705-84 44 37 Jörgen Johansson, Verkställande Direktör mobil+46(0)705-94 21 22 Lindex är en butikskedja med butiker i Norden och Tyskland. Koncernens produktområden är damkonfektion, damunderkläder, barnkläder och kosmetik. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00150/bit0001.pdf

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modevarumärken med cirka 480 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex plagg kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% till år 2020. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar