En tuffare kreditmarknad under 2013 är att vänta

Stockholm den 6 februari 2013

Europeiska chefer väntar sig en tuffare kreditmarknad under 2013. Det visar en färsk analys genomförd av SSI på uppdrag av Lindorff. Mer misskötsel av betalningar, större kredittapp och fler konkurser ser ut att prägla vardagen för en rad europeiska bolag under 2013. Samtidigt planerar många en åtstramning av de egna kreditvillkoren.

      2012 var ett krävande år för många bolag i Europa och 2013 blir inte lättare. Undersökningen visar att risken för ett betydligt kredittapp under 2013 är överhängande, och det är därför extra viktigt att ekonomichefen noga följer kreditsituationen i det   egna bolaget. En åtstramning av de egna kreditvillkoren kommer att vara ett troligt scenario i många bolag, säger Ingeborg Dybvig, marknads- och kommunikationsdirektör i Lindorffkoncernen.

Undersökningen är genomförd av SSI (Survey Sampling International) bland 750 chefer och beslutsfattare i stora och mellanstora bolag inom bank- och finansbranschen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Italien, Frankrike, England, Estland, Lettland och Litauen.

Huvudsakliga resultat:

 • 36 procent av de tillfrågade tror att genomsnittliga antalet dagar med utestående pengar kommer öka, medan 42 procent tror att det kommer vara på samma nivå som idag.
 • 27 procent tror att kredittappen kommer att öka under 2013
 • 40 procent tror att det egna företaget kommer att skärpa kreditvillkoren under 2013
 • 30 procent tror att det är mindre sannolikhet att kunder betalar i tid under 2013
 • 60 procent tror att misskötsel av betalningar bland konsumenter kommer att öka
 • 60 procent tror att antalet konkurser kommer att öka under 2013

Trots dystra spådomar om kreditrelaterade utmaningar är många chefer optimistiska när det gäller bolagets ekonomiska utveckling under 2013. Nästan 44 procent väntar sig en omsättningsökning under 2013, samtidigt som 40 procent tror på ett starkare resultat under året.

Ett antal initiativ är på gång för att förbättra de ekonomiska förhållandena. Exempelvis kommer Basel III bidra till att skärpa regelverket kring kapitalkrav för banker och finansbolag i Europa. I mars 2013 träder EUs Late Payment Directive i kraft. Direktivet ska bidra till att reducera antalet betalningsanmärkningar. Som undersökningen visar planerar också många europeiska bolag att skärpa de egna kreditvillkoren under året som kommer.

För ytterligare information kontakta:

Ingeborg Dybvig, marknads- och kommunikationsdirektör Lindorff
ingeborg.dybvig@lindorff.com

Mikael Inglander, vd Lindorff Sverige
mikael.inglander@lindorff.com

Om Lindorff

Lindorff grundades i Norge 1898 och har utvecklats till att bli ett av Europas ledande företag i branschen. Lindorff Group finns idag representerat i elva länder och har över 3 000 anställda. Vi erbjuder tjänster i hela kedjan av kredithantering och relaterade tjänster. Lindorff omsatte 437 miljoner Euro år 2011, i Sverige omsätter företaget 703 miljoner SEK och har 225 anställda

Kontakt

 • Lindorff
  Karenslyst Allé 2-4, Postboks 283 Skøyen, 0213
  23 21 10 00
  23 21 11 00

Prenumerera

Dokument & länkar