Dela

Kontakt

 • Karin Söderlund Leifler

  Forskningsinformation inom medicin och naturvetenskap


  013-28 13 95
 • Monica Westman Svenselius

  Forskningsinformation inom teknik och ekonomi


  013-28 68 39
 • Therese Ekstrand Amaya

  Forskningsinformation samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap


  013-28 22 51
  0732-70 18 14
 • Lennart Falklöf

  Allmänna presskontakter


  013-28 16 93
 • Citat

  Vi ville studera det här eftersom det ofta ses som ett individuellt beslut att ta – eller avstå – en viss medicin. Men bakom människors beslut finns strukturer och samhällsnormer. Oavsett om man tar det där pillret eller inte, bör man fundera på vilken norm man stoppar i sig.
  Ericka Johnson, universitetsöektor vid Linköpings universitet
  Utmaningen som vi står inför är att icke-alkoholorsakad fettleversjukdom är väldigt vanligt, men i dag har vi dålig kunskap om vilka patienter som kommer att utveckla svår leversjukdom.
  Mattias Ekstedt, universitetslektor vid Linköpings universitet och läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping
  Bidragen i den här boken är skrivna utifrån olika perspektiv och riktar fokus mot olika delar av den kommunala verksamheten. De har det gemensamt att de uppmärksammar frågeställningar som är av grundläggande betydelse för att kommunerna ska kunna fortsätta att ha den unika roll i samhällsutvecklingen som de har haft under mycket lång tid. Med denna skrift vill vi stimulera en fortsatt debatt om den kommunala själv­styrelsens villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar.
  Josefina Syssner, Sören Häggroth och Ulf Ramberg
  Om USA har nya instruktioner vet vi inte och det kan ju antingen förenkla eller försvåra.
  Mathias Fridahl, universitetslektor, Linköpings universitet, om klimatmötet COP23
  Idag är hiv i Sverige rent medicinskt mindre dramatisk än den var på 80- och 90-talet, men på det sociala planet har inte tillräckligt ändrats.
  Desirée Ljungcrantz, doktor vid LiU
  Vi svenskar ser oss inte som migranter, utan som kosmopoliter. Varför ses inte en svensk som invandrare när den bor i ett annat land? Invandrarskapet tenderar att förknippas med mindre privilegierade grupper
  Anna Gavanas
  PTH-behandling påskyndar läkningen av frakturerna på ett sådant sätt att patienterna har nytta av det
  Per Aspenberg, Linköpings universitet
  Tidigare har miljö varit i fokus för naturvetenskap och ingenjörskonst. Men miljöutmaningarna är i högsta grad en fråga för humaniora och samhällsvetenskap. Med utlysningen av Seed Money vill vi få goda idéer att gro och miljöhumanistiska initiativ att växa världen över,
  Cecilia Åsberg
  Skillnaden kan tyda på att allergiska barn har en sämre barriärfunktion i sina slemhinnor.
  Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet
  Våra fynd avslöjar för första gången gener som kan ha orsakat den extrema förändring av socialt beteende som har skett hos hunden sedan den blev husdjur
  Per Jensen, professor i etologi
  Vi hoppas kunna sätta fingret på de möjligheter och svårigheter som finns i ett samhälle som åldras snabbt och – lika viktigt – hur man bäst ska bemöta utmaningarna.
  Andreas Motel-Klingebiel, professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitet.
  Drabbas du av inbrott i sommarstugan ringer en organisation upp dig och frågar hur du mår. Men inte många frågar hur du mår när din förälder tar livet av sig. Inte heller vården, som borde göra det.
  Anneli Silvén Hagström, doktor i socialt arbete
  I framtiden kan det vara viktig kunskap för hur hörapparater tas fram. Eller ligga till grund för forskning kring hur en hörselskada påverkar hur man löser visuella uppgifter.
  Jerker Rönnberg
  Detta hjälper oss att förstå de mekanismer som gör det möjligt för oss människor att uppfatta tal och musik. Vi hoppas förstås att mer kunskap om örats funktioner ska kunna leda till bättre behandlingar för hörselskadade i framtiden.
  Anders Fridberger
  Mycket är standardiseringsbart, som lägenhetsbränder som sker ofta, men en olycka på is, som sker sällan, är det inte. Jag har sett att det behövs mer träning och operatörsstöd för de ovanliga och komplicerade olyckorna där många parter är inblandade. Sådan samverkan övas det inte på i tillräcklig utsträckning idag, vilket gör samhället sårbart.
  Rebecca Stenberg, forskare Linköpings universitet
  Man måste se över hur autofagi ska stimuleras för att det på sikt kunna ha önskad effekt i patienter med tuberkulos och i den extra känsliga patientgruppen med både tuberkulos och HIV. Om detta tas i åtanke när nya läkemedel testas fram kommer man kunna förhindra bakslag.
  Robert Blomgran
  Det finns en potentiell risk i att sätta medicinska åldersbedömningar i system. Att rikta misstänksamhet mot asylsökande kan färga av sig på samhället, en grupp pekas ut som redan är utsatt för negativa attityder.
  Erik Malmqvist
  Det här systemet finns för att man vill minska infektionerna och öka säkerheten för patienter. Men när verksamheterna inte litar på resultaten uteblir det man kunde ha lärt sig av mätningarna
  Mikaela Ridelberg, doktorand och sjuksköterska
  När jag har frågat skolklasser vad nano är blir svaret ofta ”något väldigt litet”. Vi vill fördjupa den kunskapen. Den här generationen kommer att ha nanotekniken i sin vardag och det är de som ska arbeta med den här tekniken
  Konrad Schönborn
  Att få en bra vård sin sista tid i livet är viktigt för alla människor, även för de som inte avlider i cancer. Man ska kunna få en så fridfull död som möjligt och slippa en akutvårdsmiljö där vårdpersonal och anhöriga springer in och ut för att vårda andra patienter i samma rum.
  Heléne Eriksson, sjuksköterska och doktorand
  De icke-statliga aktörerna kan påverka beslut indirekt. Det är viktigt att vi vet vilken roll de har eftersom de påverkar demokratiprocessen.
  Naghmeh Nasiritousi
  Detta ger oss möjligheter att kartlägga och följa metankällor på helt nya sätt, vilket i framtiden kommer hjälpa oss att förstå hur vi kan minska utsläppen.
  Professor David Bastviken
  Resultaten om att naturliga växhusgasutsläpp påverkas är överraskande tydliga. Det finns flera oberoende studier baserade på både vår och andras forskning som stöder detta. Frågan är inte längre om de naturliga utsläppen kommer att öka utan snarare hur mycket.
  David Bastviken
  I förlängningen kommer detta att öka intresset för regelbundna hälsokontroller med syftet att tidigt upptäcka och behandla eller förhindra sjukdom, på samma självklara sätt som vi ser på bilprovning och bilservice
  Mikael Benson
  Medicinska verksamheter sätter också normer för utseendet, vilket vi inte är lika medvetna om.
  Anette Wickström
  Med tanke på vilket lass folkhögskolorna drar på detta område tycker jag att de får oförtjänt lite uppmärksamhet och institutionell uppbackning.
  Erik Nylander, postdoktor vid LiU
  Jag tolkar det som en maktfråga och ett sätt att vilja styra förorten. Akademiker och politiker måste ta till sig den här kunskapen, för förorten är i kris. Både den franska och den svenska.
  Christophe Foultier, doktorand
  Om Verner von Heidenstam: Med det här materialet kommer man honom riktigt nära honom som människa där han skriver om sin kärlek, längtan, rädsla, döden.
  Martin Kylhammar, professor vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet
  Det här är data som kan hjälpa oss att förstå vad som kan hända i framtiden vad gäller både radioaktivt avfall och andra klorerade miljögifter.
  Malin Montelius, doktorand
  Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet
  Sverigedemokraternas framgångar har haft stor påverkan på maktfördelningen i Sveriges kommuner.
  Nu har vi lyckats binda de skadliga prionerna och hindra dem från att attackera hjärnceller. Det kan vara första steget mot en effektiv behandling mot prionsjukdomar
  Professor Peter Nilsson
  – Det här resultatet visar att Socialstyrelsens rekommendation om max sex donatorbarn bör följas av oss inom vården.
  Gunilla Sydsjö, professor och beteendevetare.
  Att vi förstår hur lyssnandet fungerar är väldigt viktigt. Inte bara för att vi forskare lär oss mer om hjärnan utan också för att det ska komma vården till gagn. När man provar ut hörapparater exempelvis är detta betydelsefull kunskap
  Jerker Rönnberg, professor
  Detta är viktig kunskap för de som arbetar professionellt med unga. Inte minst är det viktigt kunskap för exempelvis polisen som arbetar uppsökande. Även andra yrkesgrupper måste fråga unga vad de gör online, både generellt och vad gäller sexuellt beteende
  Linda Jonsson
  Målet var att undersöka om fleromättade fettsyror kan verka anti-arytmiskt genom att påverka IKs-kanalen. Det verkar som om vi nått målet.
  Sara Liin, postdoktor
  SAS har en fantastisk historia på många sätt. Det är också en sorglig historia – dock ingen kraschlandning.
  Hans Sjögren, professor.
  Det är med stor tillfredsställelse som vi nu kunnat infoga Linköpings universitet i Stiftelsens satsning på livsvetenskap.
  Peter Wallenberg Jr
  En viktig ambition med min bok är att visa hur aktivt Marie Curie skapade sin egen persona och hur medvetet hon arbetade för att bli ”Marie Curie”. Det gör henne inte mindre till en förebild, men det visar en annan och ganska okänd sida av världens mest berömda vetenskapskvinna.
  Eva Hemmungs Wirtén
  Arenan är svaret på ett behov av större interaktivitet vid beslutsfattande.
  Tina-Simone Neset, föreståndare för Norrköpings beslutsarena
  Linköpings universitet har tillsammans med Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola lämnat in en ansökan som tydligt integrerar produkt- och tjänstedesign med utveckling av affärsmodeller och policy. Att ansökan dessutom har ett starkt stöd från industrin gör den till en vinnare.
  Åke Iverfeldt, vd forskningsstiftelsen Mistra
  Vi ville se om man på individnivå kunde förutsäga vem som kunde bli bra av KBT, det skulle i så fall spara patienten lidande av en misslyckad behandling. På våra resultat verkar det som vi är på rätt väg.
  Kristoffer NT Månsson
  Det saknas riktlinjer för hur stöd ska ges till denna grupp
  Ida Kåhlin
  Vi måste föra en djupare diskussion om människans roll i naturen och vilken roll naturen har i henne.
  Cecilia Åsberg
  – Detta är spännande om man jämför med tidigare forskning om föräldraskap. Där lyfts mycket tid med barnet fram som ideal av föräldrar själva, men många upplever att det är väldigt svårt att leva upp till. Adoptivföräldrar tycks däremot har inte några problem med att få ihop livspusslet. Enligt utredningsrapporterna är det snarare tvärtom, de lever idealet.
  Cecilia Lindgren, Linköpings universitet.
  Barn som föds med allvarliga hjärtfel svävar i livsfara
  Eric Hildebrand
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp