Billigare bygge med nytt logistikverktyg

Ett nytt analysverktyg som kan identifiera problem i byggprocessen har utvecklats av Micael Thunberg, doktorand i bygglogistik, vid Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Genom att undvika problem och leverera rätt material på rätt plats i rätt tid blir byggprocessen effektivare och bostäderna billigare.

Enligt tidigare studier på svenska byggarbetsplatser är det bara runt 15 minuter av varje arbetstimme som en byggarbetare utför direkt arbete. Bristande logistik innebär att byggarbetarna lägger större delen av sin tid på att vänta, flytta och leta efter material eller rätta till effekter av felaktiga beställningar. Potentialen är stor att effektivisera arbetet genom bra bygglogistik - att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.

- Identifierar man problemen tidigt i byggprocessen, redan i försörjningskedjans leveranser av material och utrustning till byggarbetsplatsen, kan man också åtgärda dem tidigt, hålla nere kostnaderna och bygga effektivare, säger Micael Thunberg.

Inom ramen för sin licentiatavhandling har han tagit fram ett verktyg där byggentreprenören, tillsammans med underentreprenörer, leverantörer och andra aktörer, får hjälp att tidigt hitta problem och även få en uppfattning om hur dessa påverkar byggprojektet i sin helhet. Verktyget, kallat BSCOR, Builders Supply Chain Operations Reference model, har utvecklats i projektet och är speciellt anpassat till byggbranschen.

Micael Thunbergs licentiatavhandling är ett resultat av den donation från LE Lundbergs stiftelse för forskning och utveckling som möjliggjorde att en professur i bygglogistik inrättades mot slutet av 2009. Målet för donationen var att bygga upp en slagkraftig forskning inom bygglogistik vid Linköpings universitet och forskargruppen består i dag av sju personer, varav fyra doktorander.

- Micael Thunbergs avhandling är den första från gruppen och den behandlar ett av de mest eftersatta områdena inom bygglogistiken – förmågan att kartlägga och mäta processer, som i sin tur ligger till grund för att förbättra byggbranschens effektivitet och produktivitet. Avhandlingen är inte bara en milstolpe för Linköpings universitet utan också för möjligheten att skapa en effektivare byggbransch i Sverige, säger professor Martin Rudberg, som leder bygglogistikgruppen.

Ytterligare två licentiatavhandlingar från gruppen kommer att presenteras inom kort, en i december 2013 som behandlar alternativa transportlösningar och en i februari 2014 som behandlar industriellt byggande.

Micael Thunberg försvarar sin licentiatavhandling fredagen den 6/12, kl 13.15 i sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping.

Kontakt: Micael Thunberg micael.thunberg@liu.se, 011 36 32 74

Professor Martin Rudberg martin.rudberg@liu.se, 013 28 15 66

Bygglogistik på Linköpings universitet

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 27 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera