Frivilliga krafter testas i räddningstjänsten

I ett kontrollerat och mätbart försök ska forskare vid Linköpings universitet studera hur frivilliga på bästa sätt kan användas som extra resurs inom räddningstjänsten. Försöket, en simulerad olycka, utförs den 5 maj i ett samarbete mellan universitetet, SOS Alarm och Räddningstjänsten i Medelpad. Press är välkommen att närvara.

När vi inte längre har värnpliktiga som kan rycka in när det krävs snabba räddningsinsatser blir det allt viktigare att kunna utnyttja frivilliga krafter som också kan komma fram snabbt och ge den första hjälpen. I Medelpad har räddningstjänsten utbildat frivilliga i samhällen som det tar lång tid att nå med traditionella räddningsresurser.  Vid en händelse får de frivilliga larm via sms och kan påbörja en första insats i väntan på räddningstjänsten.

För att undersöka hur de frivilliga på bästa sätt kan integreras med räddningstjänsten och även testa hur SOS Alarms system för dynamisk resurshantering fungerar i dessa sammanhang ska en kontrollerad och mätbar övning genomföras i ett samarbete mellan Linköpings universitets Centrum för forskning inom respons och räddningssystem, CARER, SOS Alarm och Räddningstjänsten i Medelpad.

SOS Alarms system för dynamisk resurshantering, DRH, innebär kort att de resurser larmas som har rätt utrustning och som snabbast kan ta sig till olycksplatsen.

Under övningen kommer en simulerad olycka att äga rum och såväl frivilliga som räddningstjänsten larmas. Hälften av de frivilliga utrustas med RAKEL-enheter, kopplade till DHR-systemet och hälften larmas via sms. Forskarna räknar med att ett antal frivilliga kommer att vara först på plats och påbörja räddningsarbetet. De kommer där att studera bland annat hur arbetet fortlöper, samt hur samverkan fungerar när räddningstjänsten kommer på plats.

Målet är att undersöka hur system och metoder för dynamisk resurshantering kan utvecklas till att innefatta även frivilliga och hur de på bästa sätt kan positioneras, larmas och delta i räddningsarbetet.

Övningen kommer att avslutas med gemensam fika.

Övningen äger rum den 5 maj 2015, cirka kl 18.30 i närheten av fiskeläget Skatan.

Press och media är välkomna att bevaka övningen.

Lite mer information finns på: http://webstaff.itn.liu.se/~toban/intedyr/

För mer information kontakta gärna, Tobias Andersson Granberg, Linköpings universitet, CARER, 011-363213, tobias.andersson@liu.se

Sofie Pilemalm, Linköpings universitet, CARER,  013-284051, sofie.pilemalm@liu.se

Anna-Karin Lindberg, SOS Alarm, 021-163826, anna-karin.lindberg@sosalarm.se

Erik Hedlund, Medelpads räddningstjänst, 060-135811, erik.hedlund@sundsvall.se

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera