Fyra blir hedersdoktorer

Den amerikanske klimatforskaren Roger A. Pielke Jr och den kenyanska professorn Simeon Mining blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet tillsammans med Holmens tidigare koncernchef Göran Lundin och kulturpersonligheten Gunnar Elfström.

Årets hedersdoktorer spänner över vida fält: globala klimatfrågor, internationellt utbyte inom hälsoområdet, forskningssamarbete mellan akademi och näringsliv samt insatser för att levandegöra den lokala historien i Linköping.

Filosofiska fakulteten har utsett Roger A. Pielke Jr. Och Gunnar Elfström till filosofie hedersdoktorer.

Professor Roger A. Pielke Jr. är en internationellt välrenommerad klimatforskare verksam vid University of Colorado i Boulder, USA. Han har brutit ny mark i sin forskning om hur samhället påverkas av extrema väderhändelser såsom orkaner och översvämningar. Professor Pielke är också en välkänd analytiker av hur vetenskap används och missbrukas i klimat- och energipolitiskt beslutsfattande. Hans kritik av FNs klimatpanel har rönt mycket uppmärksamhet och bidragit till översynen av panelens granskningsarbete. Professor Pielke är en orädd debattör som har kritiserat såväl klimatforskare, miljödebattörer som klimatskeptiker.

Professor Pielke var en central samarbetspartner när Linköpings universitet för tio år sedan etablerade Centrum för klimatpolitisk forskning. Han har också varit gästforskare vid Tema Vatten i natur och samhälle och är en uppskattad föreläsare på miljövetarprogrammet och masterprogrammet Science for Sustainable Development. Han samarbetar för närvarande med forskare vid Filosofiska fakulteten om mytologin kring den gröna revolutionen samt vetenskapens roll i demokratiska samhällen.

Gunnar Elfström är en av Linköpings mer betydande kulturpersonligheter som för den breda allmänheten kanske mest är känd för sitt ledarskap i Gamla Linköping men också för publicering och medverkan i olika massmedier. Elfström har under lång tid haft en viktig roll som folkbildare genom att popularisera historia och då särskilt byggnads- och personhistoria. Hans värdefulla dokumentation av försvunna kulturmiljöer har fått stor spridning och lett till ett ökat intresse för vår lokala historia.

Elfström har varit en kunnig och betydelsefull samtalspartner för ämnet historia och lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Hans medverkan i och uppbyggnad av större kulturprojekt som ”Bild i Linköping” och ”Kulturarv Östergötland” har varit av avgörande betydelse för Centrum för lokalhistoria vid LiU.

Simeon Mining har utsetts till medicine hedersdoktor. Han är professor vid Faculty of Health Sciences vid Moi University i Eldoret i Kenya. 1994 blev han koordinator för ett fakultetsutbyte med Hälsouniversitetet (HU) i Linköping. Samarbetet startade när hälsoministeriet i Kenya i slutet av 80-talet beslutade att starta sin andra läkarutbildning och kontaktade HU för att få stöd i uppbyggnaden av en innovativ utbildning vid Moi University. Utbytet med Moi University har inneburit att ett stort antal HU-studenter och lärare fått en unik inblick i och förståelse för de hälsoproblem som är typiska för ett utvecklingsland. Simeon Mining har dessutom bidragit till samarbete på specialistnivå. Ett exempel är samverkan inom kirurgi och ortopedi där forskare och specialister från Linköping på ett framgångsrikt sätt bidragit till ökad kompetens- och metodutveckling hos kollegor i Eldoret.

Simeon Mining har under åren arbetat med engagemang och initiativrikedom för att göra samarbetet framgångsrikt och utvecklande för alla parter. Han har bidragit till att skapa kulturell och mänsklig förståelse mellan kenyanska och svenska studenter och fakultetskollegor.

Tekniska högskolan har utsetts Göran Lundin till teknologie hedersdoktor. Göran Lundin har gjort betydande insatser för svensk skogs- och pappersindustri under sin tid vid Holmen AB där han även var vd och koncernchef under åren 2001-2004. Göran Lundin har därefter spelat en viktig roll för utvecklingen av den framgångsrika forskningen inom papperselektronik vid universitetets campus i Norrköping; exempelvis genom tillkomsten av den professur till Karl Erik Önnesjös minne som innehas av Magnus Berggren. Göran Lundin har också varit starkt engagerad i tillkomsten och ledningen av Printed Electronics Arena – ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun/Norrköping Science Park och Acreo – där Göran Lundin är styrelseordförande.


För mer information om respektive hedersdoktor hänvisas till följande kontaktpersoner:
Roger A. Pielke Jr: dekanus Bo Hellgren, tel 013-281535, bo.hellgren@liu.se
Gunnar Elfström: dekanus Bo Hellgren, tel 013-281535, bo.hellgren@liu.se
Simeon Mining: fakultetskoordinator Inger Sandström, tel 708-974679, inger.sandstrom@liu.se
Göran Lundin: professor Magnus Berggren, tel 011-363637, magnus.berggren@liu.se

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 27 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera