Ideologi och politik ämnen för kommunkonferens i Motala

Torsdag den 12 november träffas politiker, forskare och kommunala företrädare på Motala Convention Centre.

Det är Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) som anordnar sin årliga kommundag i Motala den 12 november.

Temat för dagen är "Ideologi och politik i ledning och styrning". Centrum för kommunstrategiska studier finansieras av Linköpings Universitet samt kommunerna i Östergötland. CKS är en kommunernas akademi och finansierar, stödjer och bedriver forskning om kommuner. CKS uppdrag är också att bidra till kunskapsbildning och stärka den strategiska kompetensen i de primärkommuner som är medlemmar.

- Temat för kommundagen träffar mitt i demokratins kärna, säger Sabrina Thelander, biträdande föreståndare på CKS.

­- Dagen handlar ju om hur politiker och tjänstemän kan se till att lokal politik blir verklighet, samtidigt som deras kommuner klarar av växlande och ibland tuffa utmaningar och krav, säger Sabrina Thelander.

CKS kommundag anordnas varje år och på olika platser i Östergötland. Årets konferens samlar 90-talet deltagare, främst kommunala politiker och tjänstemän samt forskare.

Kommunstyrelsens ordförande i Motala, Camilla Egberth, är också ledamot i CKS styrelse.

- Det är bra att kommundagen läggs i Motala. Särskilt roligt är att en workshop handlar om hur vi arbetar med politisk ledning och styrning i Motala kommun, utifrån en studie som docent Leif Jonsson vid CKS gjort, säger Camilla Egberth.

Konferensen äger rum torsdagen den 12 november vid Motala Convention Centre, Repslagaregatan 3 i Motala mellan klockan 9.30 och 15.30.

Representanter från media är varmt välkomna att närvara vid kommundagen.

Program CKS kommundag 2015

Kontakt:

Anna Valentinsson, kommunikatör CKS, anna.valentinsson@liu.se,  013-28 46 86

Jan Holmberg, utvecklingschef Motala kommun, jan.holmberg@motala.se, 0141-22 50 10

Pressmeddelandet skickat av:
Anna Valentinsson
Kommunikatör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-28 46 86, anna.valentinsson@liu.se

Prenumerera