Jämställdhet i skolan börjar med läraren

Lärare som vill arbeta jämställt måste börja med sig själva.  Det gäller att se och utmana de egna föreställningarna om kön och genus, visar en avhandling om naturvetenskap och genus i skolan.

– Även lärare som har målsättningen att arbeta jämställt kan visa sig värdera pojkars och flickors aktiviteter olika. Då måste man i första hand bli medveten om och förändra den egna föreställningen, konstaterar Kristina Andersson, som disputerar i naturvetenskapernas didaktik.

Hon menar att det behövs ett genusperspektiv även på ämnets innehåll. Hur påverkas undervisningen av en stereotyp bild av naturvetenskap och teknik som hård, rationell och svår?

– Redan i lärarutbildningen måste studenterna få bättre genuskunskaper och bli mer medvetna om vilka föreställningar de själva bär på. Men det kräver en tuff och känslomässigt engagerande utbildning i genusmedvetenhet.

Kristina Andersson har i flera år bedrivit sin forskning tillsammans med en grupp förskollärare och lärare som arbetade med naturvetenskap, men inte alltid hade ämneskunskaper.

– För dem fungerade kunskaperna i undervisning och lärande som en bra utgångspunkt för att utvecklas som lärare även i naturvetenskap. Att enbart prata om behovet av ämneskunskaper fungerar inte, säger Kristina Andersson.

För läraren gäller det att använda barnens egna erfarenheter av naturvetenskap, ställa öppna frågor som utmanar och fånga det oväntade som kan väcka nyfikenhet.  Det kan ge en ny syn på vad naturvetenskap för barn kan innebära.

– Kompetensutveckling med feministiska anslag kan hjälpa lärarna att utveckla kunskapsstoffet.

För att kunna förändra den undervisning hon studerat har Kristina Andersson använt sig av aktionsforskning. Hon menar att det är en metod som fungerar i ett förändringsarbete som gäller genus och naturvetenskap, men att det kräver både tid och kontinuitet för att ge resultat i klassrummet.

Kristina Andersson disputerar vid den Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, vid Linköpings universitet.  Hon är verksam som universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle.

Avhandlingen heter Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus. Disputationen äger rum fredagen den 8 april 2011 på Högskolan i Gävle, sal 99:132 kl 10.15.

Kontakt: Kristina Andersson, 0703-333 274, kns@hig.se

Pressmeddelandet har skickats av: Birgitta Weibull, forskningsinformatör, Linköpings universitet 013-28 29 11, birgitta.weibull@liu.se

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 27 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera