Lyckade samarbeten om byggande och boende

Forskare vid Linköpings universitet har samarbetat med flera företag i projekt för att skapa en hållbar boendemiljö och hitta nya sätt att spara energi i byggnader.

Ett av projekten har genomförts i området Ringdansen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder Norrköping. Forskarna och Hyresbostäder har utvecklat verktyg för att ge de boende större förståelse för miljöfrågor och hjälp att använda mindre resurser.

Till exempel har Ringdansen fått nya miljörum för sopsortering, med tydliga färgkoder för att överbrygga språkbarriärer. Unga hyresgäster har fått sänkt hyra mot att de engagerat sig i miljö- och energifrågor och skolelever har fått testa sina återvinningskunskaper i en resursjaktstävling.

Det andra projektet handlar om att spara energi i fastigheter. Fyra fastighetsbolag har medverkat: HSB Östra, Hyresbostäder Norrköping, Klövern och Ståhls Fastigheter. Från varje företag har en ”industriforskare” deltagit – en unik modell som skapat en brygga mellan universitet och näringsliv.

Ett resultat är att ett byggprojekt har genomförts med inspiration från passivhus, det vill säga hus som förbrukar mindre energi. Flera företag har också satsat på utbildning. Många fastighetsbolag vill vänta och se när det gäller energieffektivisering, men projektet visar att det går att föra in nya idéer, i synnerhet om de prövats tidigare. Här har studiebesök till olika fastigheter spelat en stor roll.

– Båda projekten har varit lyckade och visat hur viktig samverkan är för att nå ökad hållbarhet. Vi har fått ny kunskap och utvecklat arbetsmodeller att bygga vidare på, säger Wiktoria Glad, forskare på Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

Kontakt

Wiktoria Glad, universitetslektor Linköpings universitet
013–28 22 59
wiktoria.glad@liu.se

http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/glad-wiktoria/pagaende-forskningsprojekt

Pressmeddelandet skickat av:
Maria Karlberg
Informatör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-281660, maria.karlberg@liu.se

 

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia