Nakna sanningar - en konferens om klimat och genus

Linköpings universitet arrangerar den 9 april en konferens som belyser klimatfrågan ur ett genusperspektiv.

Forskare från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola och Umeå universitet presenterar aktuell forskning om

hur kvinnor och män förhåller sig till klimatförändringarna, om hållbara resenärer och om ekomodern maskulinitet.

Konferensen avslutas med en paneldebatt med företrädare från Miljöpartiet, Linköpings universitet, Tekniska verken och Länsstyrelsen Östergötland.

Moderator är Shora Esmailian, journalist och författare till Ur askan-om människor på flykt i en varmare värld.

Konferensen är fulltecknad med ett hundratal deltagare och kommer att streamas på adress apps.effektfabriken.se/stream

Datum: Tisdagen den 9 aprill 9.30-16.15

Plats: Visualiseringscenter C, Norrköping

Kontaktperson: Ingrid Leo på telefon 0768-563347

Programmet på konferensens hemsida: http://www.liu.se/genusforum/klimatkonf

Pressmeddelandet har skickats av:
Birgitta Weibull, forskningsinformatör
Linköpings universitet
013-28 29 11, birgitta.weibull@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera