Pressinbjudan: Äldreforskningsdag på Linköpings universitet

Torsdagen den 29 mars kommer äldrefrågor diskuteras och aktuell forskning presenteras på ett heldagsseminarium för politiker, kommunala tjänstemän, forskare och andra intresserade.

Äldrefrågorna har under det senaste halvåret uppmärksammats efter flera avslöjanden om missförhållanden inom äldreomsorgen. Äldreforskningsdagen syftar till att stärka dialogen mellan forskare, politiker och kommunala tjänstemän om hur en bättre välfärd kan skapas för våra äldre.

Vid seminariet presenteras forskning om bl.a. värdighet i vården av äldre, om chefer i äldreomsorgen, om demenssjukdomar och vardagsliv, om etik vid datorstödd hemsjukvård samt om hur man identifierar behov hos äldre personer med invandrarbakgrund. Under eftermiddagen genomförs fyra parallella workshops inom aktuella områden: Äldres mobilitet och trafiksäkerhet, Medicinsk teknik för individualiserad vård, Äldre som brukare och aktörer i civilsamhället samt Omsorg i äldre boende – boendets roll för äldres omsorgsbehov. Rektor Helen Dannetun inleder dagen.

Äldreforskningsdagen arrangeras av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Välkommen!

Tid: Torsdagen den 29 mars kl 8.30-16.00
Plats: Nationernas Hus, Ågatan 55, i Linköping.

Program mm: www.isak.liu.se/cks/aldreforskningsdagen-2012

Mer information: Kontakta Kent Waltersson, 011-363429, kent.waltersson@liu.se
eller Anna Elmqvist, 011-363418, anna.elmqvist@liu.se.

Prenumerera