Regionfinal för åttondeklassare i Teknikåttan

Torsdag den 19 april samlas åttondeklassare på Linköpings universitet, Campus Valla, för regionfinal i Teknikåttan, en rikstäckande tävling i teknik och naturvetenskap för årskurs 8. Fyra klasser från regionen tävlar om en plats i riksfinalen i Umeå senare i vår.

- Tanken är att eleverna på ett enkelt och roligt sätt ska stimuleras att tänka kreativt kring naturvetenskap och teknik, säger Henrik Jacobson som är huvuddomare i Linköping och dessutom ingår i frågegruppen för årets tävling.

Temat för årets Teknikåttan är Hemma. De tävlande eleverna kommer både att få svara på frågor och utföra uppgifter inom området.

- Vi kan inte säga så mycket mer än så, frågorna är naturligtvis hemliga tills på torsdag, säger Henrik Jacobson.

Inför tävlingen har klasserna fått i uppdrag att konstruera en bana för fem golfbollar. Via olika typer av energiöverföringar ska en av bollarna slutligen hamna i en målkopp. Banan kommer även att bedömas ur ett funktions- och designperspektiv med en särskild vinst för bästa bygget.

Teknikåttan startades 1993 av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och är nu en rikstäckande tävling där nästan alla större högskolor och universitet i landet deltar. Alla elever i årskurs åtta har möjlighet att delta i tävlingen.

De fyra klasser som tävlar från regionen är:

8A, Navets skola, Örebro

8D, Berzeliusskolan, Linköping

8B, Ydreskolan, Österbymo

8, Söderköpings Waldorfskola, Söderköping

Program

09.45                        Samling i C1, C-huset, Campus Valla, Linköping
9.50-10.20                Klassuppgiften presenteras
10.30-11.15              Semifinal 1: 8D Berzeliusskolan - 8 Söderköpings Waldorfskola / Övriga gör studiebesök
11.30-12.15              Semifinal 2: 8A Navet - 8B Ydreskolan/ Övriga gör studiebesök
12.15-13.15              Lättare lunch (matig smörgås med frukt och dryck)
13.15- ca 15.00         Slutfinal och prisutdelning!

För mer information kontakta:
Sara Sethson, Linköpings universitet, 013-28 28 26, sara.sethson@liu.se

Taggar:

Prenumerera