Sommartips från LiU 2018

Vi listar några av Linköpings universitets alla intressanta forskare, som inspiration under sommaren. Pressjouren är bemannad hela sommaren. Välkommen att ringa växeln 013-281000 för kontakt!

Almedalen 2018:

AI – fara eller nödvändigt för att behålla välfärden?

Fredrik Heintz, universitetslektor, 013-28 24 28,  fredrik.heintz@liu.se

DEMOKRATI – vad är det om man aldrig har upplevt det?

Magnus Dahlstedt, professor, socialt arbete, 011-36 32 37  magnus.dahlstedt@liu.se

DIGITALISERINGENS KONSEKVENSER

Elin Wihlborg, professor, statsvetenskap, 013-281578, elin.wihlborg@liu.se

JÄMSTÄLLT KILLSNACK - är det möjligt?

Moa Mannheimer, centrumchef Barnafrid, 013-28 11 81, moa.mannheimer@liu.se

RESURSEFFEKTIV och CIRKULÄR EKONOMI

Mattias Lindahl, professor, produktrelaterat miljöarbete, 013-28 11 08, mattias.lindahl@liu.se

URBANISERING, anpassning och utveckling på platser som krymper

Josefina Syssner, universitetslektor, 011-36 32 45, josefina.syssner@liu.se

Val 2018:

POLITIK, VAL OCH SAMTIDSFRÅGOR

Elin Wihlborg, professor, statsvetenskap, 013-281578, elin.wihlborg@liu.se

LANDSBYGD, REGIONAL UTVECKLING OCH RELATION MELLAN STAD OCH LAND.

Josefina Syssner, universitetslektor, 011-36 32 45, josefina.syssner@liu.se

SVARAR POLITIKER PÅ FRÅGOR DE FÅR?

Fredrik Stjernberg, professor i filosofi, 013-28 21 7, fredrik.stjernberg@liu.se

HUR GÖRS BESKATTNING MÖJLIG I EN DEMOKRATI

Lotta Björklund Larsen, biträdande universitetslektor.  013-28 66 56, lotta.bjorklund.larsen@liu.se

LOKAL POLITIK, BLOCKÖVERSKRIDANDE STYREN I KOMMUNER, LOKALA FOLKOMRÖSTNINGAR

Johan Wänström, universitetslektor, 011- 36 34 75, johan.wanstrom@liu.se

Sommarens djur och natur:

ALGBLOMNING

Åsa Danielsson, biträdande professor, Tema Vatten, 013-282922, 0709-482922, asa.danielsson@liu.se

HUNDAR, HUSDJUR OCH DJURS BETEENDE

Per Jensen, professor, etologi, 013-281298 per.jensen@liu.se

INSEKTER

Jan Landin, professor emeritus, biologi, 013-281238, jan.landin@liu.se

Karl-Olof Bergman, universitetslektor, ekologi, 013-282685 karl-olof.bergman@liu.se

FÄSTINGAR

Per-Eric Lindgren, professor, medicinsk mikrobiologi, 0700 89 68 52 eller 010-1038586  per-eric.lindgren@liu.se

LUKTSINNE

Matthias Laska, professor, zoologi, 013-281240 matthias.laska@liu.se

VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL NATUREN

Anders Szczepanski, universitetsadjunkt,  013-281991, 0709-756803, anders.szczepanski@liu.se

Miljö och hållbarhet:

AKTÖRER INOM KLIMATSAMARBETE
Mattias Hjerpe, universitetslektor, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning, 011-36 34 38 el 070-8840470, mattias.hjerpe@liu.se

CIRKULÄR EKONOMI och RESURSEFFEKTIVITET

Mattias Lindahl, professor, 013 28 11 08, mattias.lindahl@liu.se

ENERGIPOLITIK OCH MILJÖHISTORIA
Jonas Anshelm, professor, 013-27 42 52, jonas.anshelm@liu.se

INTERNATIONELL KLIMATPOLITIK OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Björn-Ola Linnér, professor, 011-363233 el 070-8483233, bjorn-ola.linner@liu.se

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH VÄXTHUSGASER
David Bastviken, professor, 013-28 22 91 el 073-4144970, david.bastviken@liu.se

BIOLOGISK MÅNGFALD, HOTADE ARTER OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

Karl-Olof Bergman, universitetslektor, ekologi, 013-282685 karl-olof.bergman@liu.se

MARKANVÄNDGNING OCH SKOGSFRÅGOR
Madelene Ostwald, universitetslektor, 011-36 31 49 el 070-8519311, madelene.ostwald@liu.se

MILJÖTEKNIK, AVFALL, BIOGAS OCH BIODRIVMEDEL

Mats Eklund, professor, 013-281726, mats.eklund@liu.se

MODELLERING AV VATTENFLÖDEN OCH VATTENKVALITET I AVRINNINGSOMRÅDEN

Lotta Andersson, adjungerad professor, lotta.andersson@liu.se

Medicin:

ALLERGIER

Chris Anderson, professor i dermatologi, 010-1031750, chris.anderson@regionostergotland.se

Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, 010-1034101, maria.jenmalm@liu.se

BIOMEDICINSK ETIK

Stellan Welin, professor emeritus, hälsa och samhälle, 013-286828, stellan.welin@liu.se
Erik Malmqvist, 013-28 23 32, 0730-319267, erik.malmqvist@liu.se

FÄSTINGSJUKDOMAR

Pia Forsberg, professor emerita, infektionsmedicin, pia.forsberg@liu.se

Per-Eric Lindgren, professor, medicinsk mikrobiologi, 010-1038586 eller
0700 89 68 52  per-eric.lindgren@liu.se

HUDSJUKDOMAR

Chris Anderson, professor i dermatologi, 010-1031750, chris.anderson@regionostergotland.se

IDROTTSSKADOR

Jan Ekstrand, professor i idrottsmedicin, 070 515 63 93 jan.ekstrand@liu.se

Martin Hägglund, biträdande professor, sjukgymnastik, Football research group

0733347704, 013-281388 martin.hagglund@liu.se

KBT, psykoterapi

Gerhard Andersson, professor, psykologi, 013-285840, gerhard.andersson@liu.se

Doris Nilsson, docent, psykologi, 070-6718816

HÖRSEL OCH TINNITUS

Gerhard Andersson, professor, 013-285840, gerhard.andersson@liu.se

VIRUS

Jorma Hinkula, professor, molekylär virologi, 013-28 28 46 , jorma.hinkula@liu.se

Marie Larsson, professor, molekylär virologi, 013.28 29 87, marie.larsson@liu.se 

Lennart Svensson, professor, molekylär virologi, 010-1038803, lennart.t.svensson@liu.se

ÅLDRINGSVÅRD

Jan Marcusson, professor i geriatrik, 0705-717033, jan.marcusson@liu.se

Migration och flyktingfrågor:

BÄRPLOCKARE

Charles Woolfson, professor emeritus i arbetssociologi, REMESO, 011-363243, charles.woolfson@liu.se

FLYKTINGAR OCH MIGRATION

Stefan Jonsson, professor i etnicitet, 011-363630, stefan.jonsson@liu.se

Peo Hansen, professor i statsvetenskap, 011- 36 34 23, peo.hansen@liu.se

MEDICINSK ÅLDERSBESTÄMNING

Erik Malmqvist, 0730-319267, erik.malmqvist@liu.se

Barn, familj och semester:

ALKOHOL

Fredrik Kugelberg, adjungerad lektor, läkemedelsforskning specialitet rattfylleri, 010-483 41 13 070-5515012, fredrik.kugelberg@liu.se

Markus Heilig, professor, markus.heilig@liu.se, 070-085 0769

BARN OCH FAMILJER

Karin Zetterqvist Nelson, professor, tema Barn, 013-285893, karin.zetterqvist.nelson@liu.se

Carl-Göran Svedin, professor emeritus barn- och ungdomspsykiatri, 010-1034549, 070-660740, carl.goran.svedin@liu.se

Moa Mannheimer, centrumchef Barnafrid, 013-28 11 81, moa.mannheimer@liu.se

UTBILDNING OCH LÄRANDE
Anders Jidesjö, fil dr, naturvetenskapernas didaktik

013-288902, anders.jidesjo@liu.se

TURISM OCH RESOR

Lasse Kvarnström, universitetslektor, historia, 013-281861, lasse.kvarnstrom@liu.se

Samhälle:

ENERGI och ENERGIEFFEKTIVISERING

Louise Ödlund, professor, energisystem, 013 28 44 91, louise.odlund@liu.se

ENERGIEFFEKTIVITET I TRÅDLÖS KOMMUNIKATION

Simin Nadjm-Tehrani, professor datavetenskap, 013-28 24 11, simin.nadjm-tehrani@liu.se

EUROPA
Peo Hansen, professor i statsvetenskap, 011-363423, peo.hansen@liu.se

KOMMUNPOLITIK
Gissur Ó. Erlingsson, biträdande professor, Centrum för kommunstrategiska studier 011-363449, 073-6569366

LANDSBYGDSHISTORIA

Kalle Bäck, professor emeritus, historia, 013-282809, kalle.back@liu.se

LOKALHISTORIA

Hans Nilsson, professor, historia, 013-282203, hans.nilsson@liu.se

SMARTA STÄDER

Malin Granath, universitetslektor, 013-28 89 21, malin.granath@liu.se

SÄKERHET PÅ NÄTET

Nahid Shahmehri, professor, datavetenskap, 013-282066, nahid.shahmehri@liu.se

Simin Nadjm-Tehrani, professor datavetenskap, 013-28 24 11, simin.nadjm-tehrani@liu.se

UPPHOVSRÄTT

Martin Fredriksson, bitr. universitetslektor, kulturhistoria

011-363492, 0732-039092, martin.fredriksson@liu.se

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar