Världens mest nöjda studenter?

Linköpings universitet (LiU) får mycket högt betyg av sina internationella studenter. I en ny internationell undersökning, med över 200.000 studenter vid 208 lärosäten, placerar sig LiU i topp bland samtliga deltagande lärosäten när studenterna sammanfattar sin studentupplevelse.

- Det är ett fantastiskt betyg och något som alla engagerade i utbildning, stöd och service till våra internationella studenter ska känna sig delaktiga i och stolta över, säger rektor Helen Dannetun.

Den internationella studentbarometern genomförs av det brittiska företaget I-Graduate och är världens i särklass största studentundersökning. Bland de drygt två hundra deltagande universiteten finns allt ifrån internationella toppuniversitet till specialiserade högskolor i Europa, Nordamerika och Asien. Alla stora svenska universitet deltar.

I ett 90-tal frågor försöker undersökningen ringa in viktiga aspekter av studieupplevelsen. Det handlar om utbildningen, studentlivet, boendet samt stöd- och servicefunktioner.

Linköpings universitet får inte bara det allra högsta betyget för sammanvägd nöjdhet, utan radar upp goda resultat.

Av de frågor som fokuserar utbildningarna och lärandets förutsättningar, så hamnar LiU på topp-3 bland samtliga deltagande universitet när det gäller kvalitet och tillgång på studieplatser och laboratorier, tekniknivå, biblioteksresurser online samt kursorganisation. På 15 av 23 frågor inom denna kategori placerar sig LiU som ett av de tre främsta bland de svenska universiteten.

LiU får också det bästa betyget av alla deltagande universitet när det gäller boendestandard, miljövänlighet, transporter mellan campus och IT-support.

Generellt får de svenska universiteten goda betyg i undersökningen, utom när det gäller frågor som har att göra med kontakter med arbetsmarknaden. Här får även LiU låga betyg.

- På våra svenska utbildningar är den tydliga kontakten med arbetsmarknaden en av våra starka sidor, vilket också märks på att LiU-studenter får jobb snabbare än studenter från de andra universiteten. Men hittills har vi tyvärr inte lyckats med detta i våra internationella masterprogram. Vi har visserligen förbättrat oss i år jämfört med året innan, men här måste vi bli mycket bättre, konstaterar Helen Dannetun.

Kontakterna mellan svenska och internationella studenter är ett annat område som behöver utvecklas.

Dessutom tycks Linköping vara ett extremt krångligt ställe för utländska studenter att skaffa sig ett bankkonto på. Här hamnar LiU på plats 205 av 208 universitet.

- Det är närmast lite pinsamt, men vi kommer att inleda en dialog med bankerna för att komma tillrätta med detta, noterar Helen Dannetun.

60 procent av de internationella studenterna vid Linköpings universitet har svarat på enkäten.

Fotnot 1: Företaget som genomför studentbarometern, I-Graduate, är noga med att den ska ses som en jämförelse (benchmark) som i första hand är till för att universiteten ska utveckla sin verksamhet. Det är alltså inget rankingsystem. Därför får LiU, liksom övriga deltagande lärosäten, endast veta hur det ligger till i förhållande till de andra svenska universiteten och i förhållande till samtliga deltagande lärosäten världen över, däremot inte hur andra lärosäten placerar sig.

Fotnot 2: Den fråga studenterna gav LiU allra högsta betyg på var: ”Overall, how satisfied are you with all aspects of your University experience?”

Mer information: www.liu.se /isb2011
Kontaktperson: Lars Holberg, direktör för internationella relationer, tel 013-281694 eller lars.holberg@liu.se.
Foto- och intervjutillfälle: Rektor Helen Dannetun fikar och äter tårta med internationella studenter på ”International Fika” den 2 april, kl 14, i sal T2, C-huset, Campus Valla. Då finns också Lars Holberg, direktör för internationella relationer, på plats. Välkommen!

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera