Bolagsstämman i Linné Group har beslutat godkänna namnändring till Cell Network AB

Bolagsstämman i Linné Group har beslutat godkänna namnändring till Cell Network AB En extra bolagsstämma i Linné Group beslutade den 9 november 1999 att godkänna förslag till namnändring av Linné Group AB till Cell Network AB. Till ny styrelseledamot har stämman utsett Olof Stenhammar, grundare och ordförande i OM-gruppen samt ordförande i OM Stockholmsbörsen Vidare har stämman godkänt styrelsens förslag till beslut om utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning i syfte att möjliggöra ett framtida optionsprogram för bolagets samtliga medarbetare. Bolaget skall utge teckningsoptioner till koncernens medarbetare samt till det helägda dotterbolaget Caroline AB för senare vidareförsäljning till anställda i Linné Group-koncernen. Bolagets aktiekapital skall därmed kunna komma att öka med högst 1.000.000 kronor genom utgivande av högst 1.000.000 aktier, motsvarande cirka 5,2 % av aktiekapitalet inklusive utestående rättigheter vid full teckning. För ytterligare information:Anna Hammarskiöld, informationschef, 08-522 041 32, 0709-56 51 32 Marcus Bäcklund, VD och koncernchef, 0709-56 51 08 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar