Linné Group säljer Caesar Business Systems

Linné Group säljer Caesar Business Systems Styrelsen för Linné Group AB (under namnändring till Cell Network AB) har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, accepterat ett bud på Caesar Business Systems AB om 85 MSEK. Bakom budet står en investerargrupp som leds av Caesars management. Försäljningen beräknas ge upphov till en bokföringsmässig reavinst om cirka ca 53 MSEK. Villkor En part i investerargruppen som avser förvärva 6 procent av aktierna i Caesar, har villkorat sitt förvärv av styrelsebeslut, vilket beräknas erhållas den 1 december 1999. I det fall erforderligt beslut ej fattas har övriga parter i investerargruppen en option att senast den 31 december 1999 förvärva denna andel på motsvarande villkor som ovan. -I vår tydliga ambition att skapa ett renodlat internetföretag har vi sedan en tid tillbaka haft för avsikt att sälja Caesar Business Systems, säger Marcus Bäcklund, VD Linné Group. Linné Group har genomfört en strukturerad försäljningsprocess där strategiska och finansiella intressenter från olika länder har inbjudits att delta. Linné Group har erhållit ett antal indikativa icke bindande bud. Efter noggrann genomgång av samtliga faktorer som av styrelsen bedömts som relevanta, däribland pris och säkerhet för transaktionens genomförande, framstår det bud som lämnats av investerargruppen som det mest attraktiva. Styrelsen kommer att inhämta en s.k. fairness opinion avseende budet. Linné Group kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma som beräknas att hållas den 20 december 1999. Styrelsens redogörelse avseende försäljningen kommer att finnas tillgänglig från och med den 6 december 1999 på Linné Group AB, F O Petersons g 28, 421 31 V Frölunda, tel vx +46 31 722 10 00. Ändring av styrelse Gino Vettese, styrelseledamot i Linné Group AB, ingår i investerargruppen som leds av Caesars management. På grund av detta och den tid som arbetet med Caesar förväntas kräva, har han valt att avgå från styrelsen i Linné Group. Gino Vettese har inte deltagit i styrelsebeslut avseende avyttring av Caesar Business Systems AB. Internetföretaget Linné Group AB (publ), under namnändring till Cell Network AB, är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernen är Skandinaviens största internetkonsultföretag för affärsutveckling genom nya digitala media med avsikt att bli Europas ledande internetföretag. Bland kunderna finns bland andra Volvo, Renault, Saab, Bank Nationale de Paris, Ericsson, Astra-Zeneca, Procordia, De norske Bokklubbene, Svenskt Flyg, Micro Bildelar, Bonnier, Torget (Posten) och Electrolux Home. För prenumeration och pressreleaser on- line, se www.huginonline.se. För ytterligare information: Cecilia Hellman, informationschef Linné Group AB, +46 8 522 041 32, +46 739- 733 009 Arvid Liepe, Investor Relations Linné Group AB, +46 8 522 041 85, +46 709-56 51 85 Rune Rinnan, vice styrelseordförande Linné Group AB, +47 900 56 028 Jan Carlzon, styrelseordförande Linné Group AB, +46 8 545 035 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00590/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar