Linné Groups dotterbolag Propello förvärvar TELETV

Linné Groups dotterbolag Propello förvärvar TELETV Linné Group AB och Telia AB meddelar idag att Telia AB säljer sin enhet för filmproduktion - TELETV - till Linné Groups dotterbolag Propello film&TV AB. Tillsammans bildar Propello film&TV, TELETV och gårdagens annonsering av integrering av konsultdelen inom Cells affärsområde digital-TV, ett av Skandinaviens ledande produktionsbolag inom film och TV. Förvärvet av TELETV Köpeskillingen uppgår till ca 6-8 MSEK och omfattar 10 anställda. Genom förvärvet förstärks Propello genom skalfördelar och en utökad produktportfölj. Propello får tillgång till en större marknad i och utanför Sverige. För Telias del innebär avyttringen en önskad ytterligare renodling av verksamheten. I och med förvärvet av TELETV, exkluderat konsultdelen inom Cells affärsområde digital-TV, beräknas Propellos omsättning 1999 uppgå till ca 35 MSEK. Telia garanterar Propello intäkter som uppgår till ca 18 MSEK till och med år 2000. Större delen av TELETVs personal - inkl chefen Per Brugge - stannar kvar i Propello som därmed blir 33 anställda. "Den här affären är ett väldigt viktigt och klokt steg ur Telias synpunkt. Vi kommer att ha ett stort behov av att få tillång till avancerad och professionell produktionsteknik framöver. Den samlade kompetensen i Propello tillför stor nytta och glädje i Telias produktion av television internt och externt, säger Lars Jacobsson kommunikationsdirektör på Telia AB. Propello film&tv Propello har under de senaste fem åren varit ett av de ledande produktionsbolagen inom marknadskommunikation med rörliga bilder i södra Sverige. "Med förvärvet har vi skapat ett mycket starkt företag ", säger Pehr Andersson, VD på Propello film&TV AB. "De båda verksamheterna kompletterar varandra väl, har lång branscherfarenhet och står sedan länge för hög kompetens och kvalitet." Bakgrundsinformation TELETV TELETV är ett av Sveriges äldsta produktionsbolag med specialisering på intern kommunikation med rörliga bilder. TELETV har varit den dominerande aktören inom Teliasfären med uppdrag inom hela Norden och Östersjöområdet. För mer information vänligen kontakta: Cecilia Hellman Pehr Andersson Informationsansvarig, Linné Group AB (publ) VD PROPELLO samt Linné Malmö AB Tel vx 031-722 10 00, ank 1009 Tel 040-59 80 02 Mobil 0739-733 009 Mobil 0739-733 900 E-mail: cecilia.hellman@linnegroup.com Email: pehr.andersson@linnegroup.com Gino Vettese VD, Linné Group AB (publ) Tel vx 031-722 10 00, ank 1002 Mobil 0739-733 002 E-mail: gino.vettese@linnegroup.com Internetföretaget Linné Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. Koncernen har verksamhet i Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö. Linné Group är inriktat på digital marknadskommunikation inom nya media. I koncernen ingår Propello film&tv och Caesar Affärssystem. Bland kunderna finns bland andra Volvo, Saab, Ericsson, Astra, Procordia, Svenskt Flyg, Micro Bildelar och Electrolux Home. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00560/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar