Nyemissionen i Linné Group fulltecknad

Nyemissionen i Linné Group fulltecknad Linné Groups nyemission om högst 2.562.519 aktier, motsvarande 76,9 MSEK, har fulltecknats. Hela emissionen tecknades med företrädesrätt. Därutöver var intresset från allmänheten stort. Emissionsgarantin har ej utnyttjats. Emissionslikviden skall användas för fortsatt expansion och nya förvärv. Framtiden ser ljus ut och under 1999 förväntas en tillväxt på över 50% samt en fortsatt god lönsamhet. För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Hellman Informationsansvarig, Linné Group AB (publ) E-mail cecilia.hellman@linnegroup.com Håkan Juserius Ekonomi- och finanschef, Linné Group AB (publ) Tel vx 031-722 10 00, ank 1007 Mobil 0739-733 007 E-mail hakan.juserius@linnegroup.com Internetföretaget Linné Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. Koncernen har ca 300 anställda med verksamhet i Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö. Linné Group är inriktat på digital marknadskommunikation med fokus på strategiska helhetslösningar för Internet, intranät, extranät, e- handel, multimedia, sälj- och marknadssystem samt film- och TV-produktion. Koncernen omfattas av dels tjänsteverksamheten Linné Group och Propello, samt en produktverksamhet bestående av Caesar Affärssystem. Bland kunderna finns bland andra Volvo, Saab, Ericsson, Astra, Procordia, Svenskt Flyg, Micro Bildelar och Electrolux Home. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar