Litium AB (publ) delårsrapport, januari – september 2017: Intäkterna upp 36 % och resultatförbättring i tredje kvartalet

Litium i sammandrag

Perioden 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen steg med 36 % och uppgick till 5,33 MSEK (3,92 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 38 % till 4,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 87 % av de totala intäkterna för kvartalet (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2016 på 39,6 %.
 • EBITDA uppgick till 0,54 MSEK (-0,17 MSEK 2016) och periodens resultat var -0,86 MSEK (-1,63 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,08 SEK (-0,03 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,25 SEK).

Perioden 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen steg med 33 % och uppgick till 16,57 MSEK (12,47 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 34 % till 14,25 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de totala intäkterna för årets första 9 månader (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en årlig tillväxt på 39,6 %.
 • EBITDA uppgick till 0,67 MSEK (0,44 MSEK 2016) och periodens resultat var -3,68 MSEK (-4,23 MSEK 2016).
 • EBITDA per aktie blev 0,10 SEK (0,08 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,64 SEK).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 402 709 SEK (27 310 560 SEK per 2017-06-30 och 30 082 503 SEK vid årsskiftet) och till 4,00 SEK/aktie, att jämföra med 4,14 SEK/aktie per 2017-06-30 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

Prickad linje = trend

Viktiga händelser under perioden

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000 medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

I september lanserades den senaste versionen av Litiums e-handelsplattform. En av nyheterna var att kunderna enkelt och smidigt kan sätta upp ett produktflöde i realtid direkt från sin e-handel till Google Shopping.

VD har ordet

Litiums positiva trend med ökande intäkter fortsätter i tredje kvartalet trots en säsongsmässigt svag period när det gäller nya affärer, något som bekräftar styrkan i vårt erbjudande och affärsmodell.

Omsättningen ökade med 36 % i tredje kvartalet samtidigt som de repetitiva avtalsintäkterna steg med 38 % vilket är mycket tillfredställande då det ger oss en stabil och långsiktig intäktsbas.

Nu ser vi också tydliga resultateffekter av den starka intäktsutvecklingen i kombination med att kostnadsökningen mattats av. EBITDA-resultatet uppgick till 0,54 MSEK jämfört med ett mindre negativt resultat motsvarande period föregående år och det negativa resultatet på sista raden har halverats jämfört med tredje kvartalet 2016. Detta ger även positiva effekter för kassaflödet.

Trots den säsongsmässiga svagheten i det tredje kvartalet kan vi välkomna ett antal nya kunder. Bland de nya kunderna kan nämnas klädmärket Didriksson, som befinner sig i kraftig expansion och ökar med cirka 100 miljoner kronor i omsättning per år, Brafab, en av Nordens största distributörer av trädgårdsmöbler samt Fyrklövern som omsätter närmare en kvarts miljard kronor inom direktförsäljning av porslin, glas och hemdekoration.

Investeringsklimatet bland kunderna är fortsatt starkt och företagens fokus på den digitala affären tilltar kontinuerligt. Vi ser en fortsatt positiv utveckling för hela vår målmarknad inom en överskådlig framtid samtidigt som vår marknadsposition stärks.

E-handelsbranschen är i ständig förändring och möjligheten att internationella marknadsplatser som Amazon inom en snar framtid etablerar sig i Sverige kommer att få en stor inverkan, med både möjligheter och risker, för många handlare. Litiums mål är att möjliggöra e-handel i alla digitala kanaler vilket ställer höga krav på att kunna samverka med andra system, vilket är det vi nu fokuserar på i vårt erbjudande och vår produktutveckling. Även den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, kommer att ställa höga krav varför vi nu hjälper våra kunder med ett smidigt införande genom processtöd i Litiums plattform och molntjänst.

Slutligen vill jag passa på att gratulera vår partner Cloud Nine och vår kund Casall som vann Svenska Designpriset i kategorin e-handel på Litiums plattform.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Bokslutskommuniké 2017 lämnas den 23 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se 

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se 

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar