Litium AB (publ) delårsrapport Q1: Stark inledning av 2017 - 35 % intäktsökning i kvartalet

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari – 31 mars 2017

  • Nettoomsättningen steg med 35 % och uppgick till 5,65 MSEK (4,17 MSEK motsvarande period 2016).
  • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 44 % till 4,99 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 88 % av de totala intäkterna i kvartalet (83 % motsvarande period föregående år).
  • EBITDA uppgick till 0,19 MSEK (0,39 MSEK 2016) och periodens resultat var -1,26 MSEK (-1,20 MSEK).
  • EBITDA per aktie blev 0,03 kr (0,09 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,28 kr).
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 28 826 162 kr (30 082 503 kr per 2016-12-31) och till 4,37 SEK/aktie, att jämföra med 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Viktiga händelser under perioden

Litium lanserade i januari studien ”Svensk B2B-handel 2016” (www.svenskb2bhandel.se). Studien är den första i sitt slag med fokus på den svenska marknaden och har rönt stor uppmärksamhet.

I februari släpptes en ny större version av Litiums Accelerator med ny teknik för högre prestanda och bättre testbarhet vilket ger en bättre användarupplevelse för slutkunden och effektivare utvecklingsprojekt för Litiums partners.

Viktiga händelser efter periodens slut

Den 6 april hölls årsstämma för Litium AB (publ). Protokoll och kommuniké hålls tillgängliga på Litiums hemsida: www.litium.se.

På årsstämman valdes Marie Holmqvist till ny styrelseledamot. Marie är Head of Retail på Interflora och har närmare 20 års erfarenhet av detaljhandeln inom försäljning, marknad och förändringsledning från bland annat ICA Sverige, SF Bio och 7-Eleven.

VD har ordet

Året har inletts på ett övertygande sätt med en stark tillväxt och god tillströmning av nya kunder. Omsättningen steg med 35 % och de repetitiva avtalsintäkterna med
44 % jämfört med motsvarande kvartal förra året. Drivande i den positiva utvecklingen är vår molntjänst vars intäkter ökade med hela 243 %. Den starka inledningen av året ger oss bekräftelse på kraften i vårt erbjudande.

E-handeln fortsätter att växa. Enligt senaste E-handelsbarometern från PostNord ökade e-handelskonsumtionen med 22 procent under mars månad jämfört med samma månad föregående år.  Vi ser samtidigt att investeringsviljan hos kunderna är fortsatt stark utan tecken på avmattning. Detta, tillsammans med ett stigande intresse och ökad kännedom om Litiums varumärke, har under kvartalet lett till flertalet nya kunder samt stadigt ökande antal kund- och partnerdialoger. Speciellt kul är att vår satsning i Norge ger resultat med nya affärer.

En betydande del av produktutvecklingsarbetet under kvartalet fokuserades på nya molntjänster som ger Litiums kunder ett försprång i deras framtida digitala satsningar. En av de trender vi ser är att aktörer som Google, Facebook och Instagram kommer att erbjuda e-handel, och tillsammans med lokala och globala marknadsplatser som Amazon och Alibaba, ta över en allt större del av köpresan online. Litiums plattform är väl förberedd för att möta denna omvandling och vi ser stora möjligheter att stärka vår position i det nya landskap som växer fram.

I vår fortgående satsning på värdeskapande marknadsföring nådde vi under kvartalet stor framgång med vår nya årliga undersökning ”Svensk B2B-handel” som lanserades i januari. Studien är den första i sitt slag med fokus på den svenska marknaden och har fått stor uppmärksamhet på vår målmarknad. Under kvartalet har vi genomfört en mängd marknadsaktiviteter kopplade till studien såsom en roadshow till flertalet orter runt om i Sverige, seminarier hos partners och inledning av B2B-scenen på Sveriges ledande e-handelskonferens D-Congress, med över 2000 besökare.

Slutligen vill jag passa på att hälsa Marie Holmqvist välkommen till vår styrelse. Marie valdes in som ny styrelseledamot vid årsstämman den 6 april och har med sig ett stort kunnande inom detaljhandel med lång erfarenhet från bland annat Interflora, ICA och 7-eleven. Marie kommer med sin erfarenhet att kunna bidra med gediget marknadskunnande och branschinsikter ur ett kundperspektiv vilket är mycket värdefullt för Litium.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport januari–juni 2017 lämnas den 25 augusti 2017.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se 

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.


Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Prenumerera