Marie Holmqvist ny styrelseleda­­mot i Litium AB (publ)

Vid årsstämman i Litium AB (publ) den 6 april 2017 valdes Marie Holmqvist till ny styrelseledamot.

Samtidigt omvaldes övriga styrelseledamöter; Christian Rosendahl, Johan Rutgersson, Lars Karlsson, Lars-Olof Norell och Thomas Petersson, varför styrelsen alltså utökades från fem till sex ledamöter.

Marie Holmqvist är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Marie Holmqvist är Head of Retail på Interflora och har närmare 20 års erfarenhet av retail inom försäljning, marknad och förändringsledning från bland annat ICA Sverige, SF Bio och 7-Eleven. Marie är civilekonom från Stockholms Universitet och har inga övriga styrelseuppdrag. Hon äger för närvarande inga aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Om oss

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Prenumerera