Om oss

LivingGreen.se är livsstilsajten som gör det enklare och roligare att göra gröna val. Vi skriver om allt som har med “Living” att göra. Vi tar upp det som är ekologiskt, hållbart, kvalitet framför kvantitet och förespråkar återanvändning så som secondhand och vintage. LivingGreen gör det komplicerade mer lättförståligt. Våra läsare är medvetna kvinnor i åldern 25 och uppåt. LivingGreens vision är att 90% av konsumenterna ska göra 10% grönare val och på det sättet få en positiv påverkan miljö och hälsa.