Äggfrysning nu möjligt för kvinnor i Stockholm

Fertilitetscentrum Stockholm kan nu som första privata klinik i Stockholm erbjuda nedfrysning av ägg, en behandling som kan förlänga kvinnors fruktsamhet. Fertilitetscentrum Stockholm är en del av IVF Sverige, Nordens största företag inom behandling av barnlöshet med provrörsbefruktning (IVF), och har mångårig erfarenhet av nedfrysning av obefruktade ägg. IVF Sverige är den enda privata aktören i landet där barn har fötts genom denna metod.

Det finns flera skäl till att man som kvinna väljer att frysa ned sina obefruktade ägg. Metoden som även kallas för egendonation eller social freezing kan tillämpas när kvinnan till exempel måste genomgå en medicinsk behandling för sjukdom eller att hon befinner sig i en social situation där hon önskar ha möjligheten att senarelägga en graviditet.

Behandlingen
Ju yngre kvinnan är desto större chans att lyckas. Efter 35 år ser man en snabbare nedgång av såväl antalet ägg, som deras kvalitet och livskraft. I enlighet med de etiska riktlinjer som finns rekommenderar IVF Sverige att kvinnan bör vara under 38 år när infrysning av äggen sker. Om särskilt goda förutsättningar finns kan behandlingen utföras fram till att kvinnan har fyllt 40 år. Kvinnan ska använda sina ägg för befruktning och återförande före 45 års ålder.

Behandlingen inleds med att man utreder kvinnans förutsättningar för att hon sedan ska kunna genomgå hormonbehandling och slutligen ägguttagning. Äggen fryses sedan ned i flytande kväve till -196º.

Goda graviditetsresultat och forskning
IVF Sverige har genom sin klinik Fertilitetscentrum Göteborg genomfört en studie på 40 kvinnor som genomgick IVF-behandling. Hos varje kvinna frystes ett ägg. Kort därefter tinades det upp och befruktades med partnerns spermier. 80 % av de upptinade äggen överlevde och kunde mikroinjiceras. Av dem blev 73 % befruktade, varav 95% delade sig vidare till embryostadiet (det vill säga totalt 55% av de upptinade äggen.) Av de 4 embryoåterföranden som gjordes i studien resulterade 3 i graviditet varav samtliga ledde till barn. Fram till idag har fler än 2000 barn fötts i världen efter äggfrysning, bland annat på Fertilitetscentrum Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Camilla Stenfelt, verksamhetschef Fertilitetscentrum Stockholm
telefon 076-527 20 18, camilla.stenfelt@fertilitetscentrum.se

Anna Karin Lind, medicinsk chef IVF Sverige AB
telefon 0767-68 81 39, annakarin.lind@fertilitetscentrum.se

Thorir Hardarson, laboratoriechef IVF Sverige AB
telefon 0702-66 25 09, thorir.hardarson@fertilitetscentrum.se

 
IVF Sverige är den största aktören i Norden inom IVF och och genomför ca 7 000 IVF-behandlingar per år på sju kliniker i Sverige och Norge. I koncernen finns även den enda privata kliniken för ägg- och spermiedonation samt vårt eget forskningsbolag. Våra resurser ger oss möjlighet att ligga i absolut framkant och erbjuda de senaste beprövade behandlingsmetoderna till det enskilda parets unika förutsättningar. Besök oss gärna på www.ivfsverige.se

Taggar:

Om oss

Livio (tidigare IVF Sverige) är nordens största aktör inom IVF och provrörsbefruktning. Vi har mångårig erfarenhet av fertilitetsutredningar, IVF-behandlingar och nedfrysning av obefruktade ägg för framtida bruk. Livios svenska kliniker heter Livio Fertilitetscentrum och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Falun samt i Oslo och Reykjavík. Vid Livio Fertilitetscentrum Umeå tar vi som enda privata IVF-klinik idag emot spermie- och äggdonatorer. Inom organisationen finns också ett forskningsbolag som tillsammans med klinikerna genomför studier för att utvärdera och utveckla nya behandlingsmetoder som syftar till att förbättra behandlingarna och graviditetsresultaten.

Prenumerera

Dokument & länkar