Dramatiskt förbättrade graviditetsresultat genom IVF mellan 2011 - 2017

Glädjande statistik för ofrivilligt barnlösa. Chansen att bli gravid genom IVF-behandling har ökat med över 20% sedan 2011.

Livio Fertilitetscentrums statistik visar att den totala graviditetsfrekvensen via IVF har förbättrats dramatiskt sedan 2011. De höga resultaten syns i ännu högre utsträckning på återförandet av frysta embryon där graviditetsfrekvensen nästan har fördubblats sedan 2011. Det innebär att det krävs allt färre behandlingar för att uppnå en graviditet genom IVF. Den senaste tillgängliga statistiken visar att antalet förlossningar per behandling har ökat från 25 % (2011) till dryga 30% (2017).

Siffrorna för landets samtliga fertilitetskliniker är något lägre men statistiken talar ändå sitt tydliga språk. Orsakerna till de ökande graviditetsresultaten är flera men de största förändringarna av behandlingsmetoderna har skett i laboratoriet. Idag odlas embryona längre, istället för att återföra embryot redan vid dag 2 eller 3 återför man i högre utsträckning embryona vid dag 5 eller 6, när de nått det så kallade blastocyst-stadiet.

Frystekniken har också den förbättrats och man använder idag en teknik som kallas för vitirifiering. Metoden innebär att man inom loppet av sekunder har fryst ned embryot till -180 grader.

En allmän modernisering av laboratorierna tros också kunna ha en påverkan på utvecklingen till exempel genom Time-Lapseutrustning där man slipper störa embryona i inkubatorerna utan istället kan följa dem via videoövervakning tills det är dags att ta ut dem för återförande till patienten eller nedfrysning.

Siffrorna innebär att patienterna behöver färre behandlingar för att få sitt efterlängtade barn men vad innebär det för branschen? Henrik Hernander, vd på Livio Fertilitetscentrum säger:

- Varje behandling är ofta krävande för patienten och därför är det en mycket glädjande utveckling att färre behandlingar krävs för att uppnå en graviditet. För oss på Livio innebär detta att resurser frigörs till forskning och utveckling inom spännande framtidsområden. Det kommer kunna hjälpa oss i vår strävan att förbättra graviditetsresultaten ytterligare. Färre behandlingar innebär för vår del också att vi nu kan förbereda oss på den nya patientgrupp som vi hoppas på att kunna ta emot när lagförslaget om moderniserade regler för assisterad befruktning går igenom i juni.

Livio Fertilitetscentrums medicinske chef Anna Karin Lind ser ytterligare anledningar till de höga graviditetsresultaten:

Vi har vuxit som grupp och vi är idag Nordens största och modernaste företag inom reproduktiv hälsa. Vi drar nytta av vår storlek genom att alltid utgå ifrån bästa praxis och tar ideligen lärdom av vårt interna utvecklingsarbete, vi arbetar så enhetligt som möjligt inom alla delar av verksamheten.

Anna Karin Lind, medicinsk chef Livio, 076-768 81 39, annakarin.lind@livio.se

Henrik Hernander, vd Livio, 070-688 92 20, henrik.hernander@livio.se

Merete Forssberg Madshus, marknadsansvarig Livio, 070-787 78 84, merete.forssberg@livio.se

Livio är Nordens ledande aktör inom reproduktiv hälsa och fertilitetsbehandlingar. Vi genomför ca 8 500 IVF-behandlingar per år på nio kliniker i Sverige, Norge och på Island. I koncernen finns även Sveriges enda privata klinik för ägg- och spermiedonation samt vårt eget forskningsbolag. Vår samlade kompetens och resurser ger oss möjlighet att ligga i absolut framkant och erbjuda de senaste beprövade behandlingsmetoderna och den modernaste tekniken som finns tillgänglig. Vi arbetar alltid utifrån den enskilda patientens unika förutsättningar. Besök oss gärna på www.livio.se

Taggar:

Om oss

Livio (tidigare IVF Sverige) är nordens största aktör inom IVF och provrörsbefruktning. Vi har mångårig erfarenhet av fertilitetsutredningar, IVF-behandlingar och nedfrysning av obefruktade ägg för framtida bruk. Livios svenska kliniker heter Livio Fertilitetscentrum och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Falun samt i Oslo och Reykjavík. Vid Livio Fertilitetscentrum Umeå tar vi som enda privata IVF-klinik idag emot spermie- och äggdonatorer. Inom organisationen finns också ett forskningsbolag som tillsammans med klinikerna genomför studier för att utvärdera och utveckla nya behandlingsmetoder som syftar till att förbättra behandlingarna och graviditetsresultaten.