Strategi ska lyfta Skånes drycker

En skånsk dryckesstrategi lanseras i dag på Livsmedelsakademins stämma. Den framhäver länet som en stark dryckesregion med potential för spännande och volymskapande innovationer.

Strategin är ett gemensamt initiativ från Smaka på Skåne/Livsmedelsakademin och Länsstyrelsen Skåne och har arbetats fram av intressenter inom skånsk dryckesnäring. Ambitionen att identifiera den skånska dryckessjälen genom grödorna, hantverket, produktionen och den natur och kultur som dryckerna i Skåne springer ur. Visionen är att göra Skåne till Nordens ledande dryckesregion 2020.

Jannie S Vestergaard, verksamhetsledare, Smaka på Skåne:
– För att Skåne ska bli en kulinarisk frontregion räcker det inte att vi enbart utvecklar och framhäver maten. Här spelar dryckesstrategin en viktig roll. Den kommer stärka den skånska unikiteten vad gäller våra drycker, få upp volymerna, öka tillgängligheten och höja kompetensen inom näringen.

Målet är att skånska drycker ska spela en viktig roll i regeringens satsning på Matlandet Sverige. Under de senaste tio åren har omsättningen inom den skånska dryckesbranschen ökat med mer än 50% och övertiger idag 3 miljarder. Den skånska dryckesindustrin har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas till en ännu starkare position.

Länsstyrelsen Skåne har öronmärkt 4,5 miljoner kronor i Landsbygdsprogrammet för att ge kraft åt att genomföra dryckesstrategin.

– Redan från dag ett slog vi fast att dryckesstrategin absolut inte får blir ett papper som ligger och dammar. Länsstyrelsens utlysning är katalysator som gör att vi bokstavligt talat kan sätta igång omedelbart, säger Jannie S Vestergaard.

För mer information kontakta:

Jannie Vestergaard, verksamhetsledare, Smaka på Skåne, 0727-34 85 44, jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Om Livsmedelsakademin
Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Vår verksamhet är organiserad i det övergripande området Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsområdena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje, Smaka på Skåne och Livsmedelsförpackningar. Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Läs mer på www.livsmedelsakademin.se/.

Om Smaka på Skåne
Smaka på Skåne är en satsning på att göra Skåne till en kulinarisk frontregion genom utveckling av småskalig matproduktion och kulinarisk turism. Läs mer på www.smakapaskane.se.

Taggar:

Om oss

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster.Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Vår verksamhet är organiserad i det övergripande området Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsområdena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje, Smaka på Skåne och Livsmedelsförpackningar. Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. www.livsmedelsakademin.se

Snabbfakta

En skånsk dryckesstrategi lanseras i dag på Livsmedelsakademins stämma. Den framhäver länet som en stark dryckesregion med potential för spännande och volymskapande innovationer.
Twittra det här

Citat

– För att Skåne ska bli en kulinarisk frontregion räcker det inte att vi enbart utvecklar och framhäver maten. Här spelar dryckesstrategin en viktig roll. Den kommer stärka den skånska unikiteten vad gäller våra drycker, få upp volymerna, öka tillgängligheten och höja kompetensen inom näringen.
Jannie S Vestergaard, verksamhetsledare Smaka på Skåne