Apropå nyårslöften…….

MATEN FÅR ALLT SMALARE PROFIL

Två tredjedelar (67 %) av livsmedelsföretagen har förändrat sin marknadsföring som ett resultat av debatten om fetma och övervikt. Och drygt hälften (55 %) har lanserat nya eller ändrade produkter. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, Li, har i en färsk undersökning frågat medlemsföretagen i vilken utsträckning man har låtit sig påverkas av fetmadebatten vad gäller marknadsföring och lansering av nya och/eller modifierade produkter med ”smalare profil”. -Nu blir det lättare att leva upp till nyårslöften som handlar om att leva sundare, säger Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen, i en kommentar. -Livsmedelsföretagen i Sverige är lyhörda för konsumenternas önskemål och ett intensivt arbete pågår därför med att ta fram produkter som innehåller mindre fett och socker. -Fett och socker är förstås inte det enda som gör människor överviktiga. Det är det totala energiintaget som avgör – i kombination med hur mycket vi rör på oss. Vi tycker dock det är viktigt att det finns produkter med en smalare profil för alla som vill ha det. De företag som har svarat på enkäten står för cirka 70 procent av livsmedelsindustrins omsättning i Sverige. Ytterligare upplysningar lämnas av Agneta Dreber, 070-682 65 01. Livsmedelsföretagen, Li, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Livsmedelsindustrin sysselsätter ca 60 000 personer och har ett försäljningsvärde på ca 130 miljarder kronor. Livsmedelsföretagen – Swedish Food Federation

Prenumerera

Dokument & länkar