Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 72,1 Mkr (55,4). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 0 Mkr (0). Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 51,8 Mkr (39,8), vilket motsvarar 3,37 kr/aktie (2,60). Resultatet efter finansiella poster väntas för 2002 uppgå till 130 Mkr. I resultatprognosen ingår inga reavinster. Resultatet för 2001 uppgick till 127 Mkr. Resultatprognosen innebär ett resultat efter skatt på 94 Mkr (92 Mkr år 2001), vilket motsvarar 6,10 kr/aktie (5,98). LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Delårsrapport 6 sidor Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Prenumerera

Dokument & länkar