Delårsrapport 1 januari-30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 87,8 Mkr (82,1). Resultatet efter finansiella poster, exklusive resultat fastighetsförsäljning och SPP-medel, uppgår till 87,8 Mkr (61,1). Resultatet efter skatt för perioden motsvarar 4,12 kr/aktie (2,89 exklusive reavinster och SPP-medel). Hyresintäkterna för perioden motsvarar på årsbasis 374 Mkr. För 2000 var hyresintäkterna 324 Mkr. Hyresnivån för fjärde kvartalet 2001 uppgår baserat på tecknade kontrakt på årsbasis till 402 Mkr, vilket är en ökning med 78 Mkr (24 procent) jämfört med 2000. Resultatet efter finansiella poster väntas för 2001 uppgå till 115 Mkr, vilket är oförändrat sedan föregående delårsrapport. I resultatprognosen ingår inga reavinster. Resultatet exklusive reavinster och SPP-medel uppgick år 2000 till 90 Mkr. Resultatprognosen innebär ett resultat efter skatt på 83 Mkr (65 Mkr år 2000 exklusive reavinster och SPP-medel), vilket motsvarar 5,40 kr/aktie (4,26). LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Delårsrapport 6 sidor Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00210/bit0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00210/bit0001.PDF Hela rapporten

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar