LjungbergGruppen - Bolagsstämma 2000-03-23

LjungbergGruppen - Bolagsstämma 2000-03-23 Bolagsstämman fastställde årsredovisningen för 1999. Utdelningen fastställdes till 3 kr/aktie. Avstämningsdag för utdelningen är 2000-03-28 och utdelningen beräknas utsändas av VPC 2000-03-31 Bolagets styrelse omvaldes. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före utgången av nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 10 procent av bo- lagets aktier. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, tel: 08/610 19 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Prenumerera

Dokument & länkar